none
server 2008 RRS feed

  • שאלה

  • אני מעוניין להפיץ לוגו חברה במסמך וורד לכל משתמשי הארגון דרך GPO כיצד ניתן לבצע זאת שכל משתמש שיפתח קובץ וורד הלוגו יופיע בפנים

    תודה

    יום חמישי 20 דצמבר 2012 08:30

תשובות