locked
ACCESS הודאת שגיאה::הביטוי שהזנתה מכיל תחביר לא חוקי.ייתכן שהזנתה פסיק או ללא ערך מקדים או מזהה RRS feed

  • שאלה

  • הודעה מתקבלת לאחר שאני מנסה להפעיל שאילתה מתוך טופס בעזרת פקד "לחצן" . אין שום בעיה להפעיל את השאילתה ישירות (מתפריט הניווט).

    הטבלה מכילה שתי רשומות, אין שום קישורים מבטבלה. 

    תודה

    סנדי

    יום שלישי 04 מרץ 2014 17:11