none
הגבלתגודל קבצים שנשלחים בשרת הדואר RRS feed

 • שאלה

 • שלום  באירגון שלנו יש איזו הגבלה שאני לא יודע איפא נמצאת אבל טוב שקיימת 

  אנו לא יכולים לשלוח ולקבל מנמענים חיצוניים מיילים יותר גדולים מ10 מגה

  אבל בפינימי אין בעיה

  ראיתי כבר ששולחים קבצי אקסל תמונות בגודל שך 80 100 מגה

  למרות ששלחתי מיילים בנושא אף אחד לא מתיחס אז אים לא נשמעים איך אפשר להגביל את גודל הקובץ הנשלח במייל

  ואיך אפשר לאתר קבצים כאלה שכבר קיימים ולהתריע בפני אותם האנשים על כך

  יום חמישי 28 נובמבר 2013 04:52

תשובות

כל התגובות