none
רפליקציה על שרת משני של LOG SHIPPING RRS feed

 • שאלה

 • שלום לכולם

  אנחנן משתמשים ב LOG SHIPPING לצורך שמירת עותק של המסד למקרה של קריסת המסד הראשי.

  על המסד הראשי מוגדרות רפליקציות לשרת מרכזי.

  האם ניתן להגדיר אפליקציה על השרת המשני שתיכנס מיידית לפעולה עם העלאת המסד המשני?

  תודה

  אריה


  אריה שטרן

  יום שני 20 אוקטובר 2014 09:47

תשובות

 • בסדר, עכשיו המצב ברור :-)
  ז"א השאלה לא קשורה לר]לקציה הקיימת אלא ל Log shoipping וליצירת רפליקציה משרת החירום אל השרת המרופלק, כאשר השרת המקורי נופל (ז"א כאשר מעלים את השרת החירום)

  לגבי השאלה: "האם ניתן להגדיר רפליקציה מראש על שרת החירום שתיכנס לפעולה עם העלאת המסד."

  התשובה שלי היא, שמכיוון שהעלאת השרת חירום היא פעולה ידנית אז למה לא פשוט להוסיף לאותה פעולה את ה SP שיוצר את הרפליקציה משרת החירום אל השרת המרופלק (היעד)? זה כניראה הפתרון הראשון שאני הייתי קופץ עליו.

  לגבי אוטומטית הרי שאפשר כמו שכתבתי לבצע את הפעולה "אוטומטית" כולל העלאת השרת חירום על ידי ניטור בדגימות. הבעיה שאין לנו אירוע מתאים מכיוון שאתה צריך לתפוס אירוע בשרת המקורי שנפל והוא נפל ולכן לא משדר אירועים. הפתרון הוא ניטור באמצעות דגימה. אתה יכול ליצור דגימה שלך או להעזר בשרת המוניטור שיכולת להגדיר. בזמן יצירת ה log shopping היה לך אפשרות לבחור שרת שלישי (שיכול להיות אחד מהשתיים) עבור MONITOR SERVER INSTANCE, על שרת זה אפשר לבצע בדיקות של אירועים ותגוcות.


  signature   Ronen Ariely
   [Personal Site]    [Blog]    [Facebook]
  • נערך על-ידי pituachMVP, Moderator יום שלישי 21 אוקטובר 2014 10:45
  • סומן כתשובה על-ידי אריה שטרן יום שלישי 21 אוקטובר 2014 10:57
  יום שלישי 21 אוקטובר 2014 10:29
  מנחה דיון

כל התגובות

 • אהלן אריה

  המצב לא ברור לי. אתם עובדים עם רפליקציה כמו בכותרת השאלה,, ואם כן באיזה סוג של רפלקציה, או עם Log Shipping או עם שניהם יחד? יכול להיות שהתכוונת רק לשימוש ב Transactional Replication? בעבודה עם Log Shipping בשיטה הישנה והטובה, ביחד עם רפליקציה, אין מבחינת ה Log Shipping משמעות לכך שיש גם רפלקציה בעקרון. לפי התוכן של השאלה אני מניח שזה הכוונה ואתה מדבר על Log Shipping בשיטה הישנה, כדי שיהיה לכם עותק של כל מסד הנתונים, ואתם מכניסים אותו לפעולה כשיש נפילה. בנוסף יש לכם גם רפליקציות על השרת הפעיל כניראה?!? האם זה המצב? (יכול להיות שיש בשאלה איזה טעות באחד המקומות ושימוש במילה ראשי במקום משני או הפוך?)

  Log Shipping לא כולל מנגנון הפעלה אוטמטית כמו Mirroring או always on, אבל אתה להכין מנגנון כזה בהתבסס על פעולה מתוזמנת בדיוק כמו שמבוצעת פעולת משיכת קבצי הטרנזקציות. למעשה אפשר להוסיף לאותו JOB עוד מעד של בדיקה האם השרת הראשי חי או לא ואם הוא לא חי אז אתה יכול להפעיל כל אפליקציה ופעולה שאתה רוצה. האם זה מספק את הצרכים שלך? תזכור שהעלאת השרת השני במקרה של Log Shipping היא פעולה ידנית במקורא (ז"א אתם יכולתם להכין ניטור ופעולה אוטומטית ובמקרה כזה את הפעולה שאתה מבקש לעשות אפשר להכניס לאותו JOB).

  לעומת במקרה של רפליקציות הדברים שונים. מסדי הנתונים פעילים במקביל (ויכולים להיות לא זהים) והאפשרויות הרבה יותר מורכבות.

  אנא הבהר מה בדיוק המצב שוב ועל מה אתה רוצה להסתמך (הרפליקציה או ה Log Shipping), וכיצד היום אתם מבצעים את הפעולה של העלאת השרת השני (על פעולה זו נוכל להפעיל כל אפליקציה בעקרון).


  signature   Ronen Ariely
   [Personal Site]    [Blog]    [Facebook]  • נערך על-ידי pituachMVP, Moderator יום שני 20 אוקטובר 2014 15:01
  • הוצע כתשובה על-ידי Eran Sharvit יום שלישי 21 אוקטובר 2014 09:53
  יום שני 20 אוקטובר 2014 14:51
  מנחה דיון
 • רונן

  תודה על התגובה וכנראה שלא הבהרתי את הדברים.

  יש לנו שרת מקומי שמשוכפל בעזרת LOG SHIPPING לשרת חירום.

  על אותו שרת מקומי מוגדרת גם רפליקציה שמעתיקה חלק מהטבלאות למסד מרכזי לצורך דוחות ומטרות נוספות.

  אם השרת המקומי נופל והעבודה עוברת לשרת החירום, אני מעוניין להמשיך את הרפליקציה משרת החירום למסד המרכזי.

  אני מודע לכך שצריך להעלות את שרת החירום ידנית, השאלה היא האם ניתן להגדיר רפליקציה מראש על שרת החירום שתיכנס לפעולה עם העלאת המסד.

  תודה

  אריה


  אריה שטרן

  יום שלישי 21 אוקטובר 2014 10:05
 • בסדר, עכשיו המצב ברור :-)
  ז"א השאלה לא קשורה לר]לקציה הקיימת אלא ל Log shoipping וליצירת רפליקציה משרת החירום אל השרת המרופלק, כאשר השרת המקורי נופל (ז"א כאשר מעלים את השרת החירום)

  לגבי השאלה: "האם ניתן להגדיר רפליקציה מראש על שרת החירום שתיכנס לפעולה עם העלאת המסד."

  התשובה שלי היא, שמכיוון שהעלאת השרת חירום היא פעולה ידנית אז למה לא פשוט להוסיף לאותה פעולה את ה SP שיוצר את הרפליקציה משרת החירום אל השרת המרופלק (היעד)? זה כניראה הפתרון הראשון שאני הייתי קופץ עליו.

  לגבי אוטומטית הרי שאפשר כמו שכתבתי לבצע את הפעולה "אוטומטית" כולל העלאת השרת חירום על ידי ניטור בדגימות. הבעיה שאין לנו אירוע מתאים מכיוון שאתה צריך לתפוס אירוע בשרת המקורי שנפל והוא נפל ולכן לא משדר אירועים. הפתרון הוא ניטור באמצעות דגימה. אתה יכול ליצור דגימה שלך או להעזר בשרת המוניטור שיכולת להגדיר. בזמן יצירת ה log shopping היה לך אפשרות לבחור שרת שלישי (שיכול להיות אחד מהשתיים) עבור MONITOR SERVER INSTANCE, על שרת זה אפשר לבצע בדיקות של אירועים ותגוcות.


  signature   Ronen Ariely
   [Personal Site]    [Blog]    [Facebook]
  • נערך על-ידי pituachMVP, Moderator יום שלישי 21 אוקטובר 2014 10:45
  • סומן כתשובה על-ידי אריה שטרן יום שלישי 21 אוקטובר 2014 10:57
  יום שלישי 21 אוקטובר 2014 10:29
  מנחה דיון
 • רונן

  תודה !


  אריה שטרן


  • נערך על-ידי אריה שטרן יום שלישי 21 אוקטובר 2014 10:57
  יום שלישי 21 אוקטובר 2014 10:57
 • בכיף :-)
  שמח לעזור כשאני יכול

  signature   Ronen Ariely
   [Personal Site]    [Blog]    [Facebook]

  יום שלישי 21 אוקטובר 2014 15:01
  מנחה דיון