locked
התקנת VISUAL STUDIO 2013 RC RRS feed

  • שאלה

  • כבר חמישה ימים שאני מנסה להתקין ויזואל סטודיו ואני נתקע במסך המצורף.

    הבעיה היא שגם אחרי כיבוי והדלקה, איתחול וכו' כשהמחשב עולה ההתקנה ממשיכה ולא מתקדמת לשום מקום אלא נתקעת בקטע הזה של ההתקנה.

    מייקרוסופט רוצים לעודד אותנו לעבוד על הפלטפורמות שלהם אבל כשיש בעיה אין לך תמיכה בשיט....

    אשמח אם משהו יוכל להגיד לי מה לעשות מלבד להסיר ולהתקין - שגם זה לא ניתן!

    יום שלישי 17 ספטמבר 2013 11:40