none
לשדרג לווינדוס חוקי RRS feed

  • שאלה

  • יש לי כעת ווינדוס לא חוקי. אני רוצה לשדרג לחוקי, אבל ששאר התוכנות שיש לי כעת יישארו, וכמובן גם כל הקבצים לא יפגעו. אני גם עובדת הוראה.

    כיצד אני יכול לרכוש מפתח מוצר חוקי במסגרת ההנחה לעובדי הוראה?

    יום ראשון 10 מאי 2020 16:18