none
דיליי בתצוגת נתונים בכונן רשת RRS feed

 • שאלה

 • שלום

  שרת server 2008 משמש כ DC

  תחנת windows 7 Pro 

  אחד מכונני הרשת מוגדר לתקיית scan משותפת

  כאשר מבצעים סריקה ממכונת צילום הסריקות מגיעות ל scan שמוגדר בכל המחשבים בתור כונן S

  במחשב הספציפי רואים את הקבצים הנסרקים בדיליי של כ חצי שעה , לפעמים פחות ולפעמים יותר

  מבקש עזרה בכיוון החקירה

  יום ראשון 11 מאי 2014 07:01

תשובות

 • נסה להגדיר את הערך הבא ל 0

   (DWORD) DirectoryCacheLifetime = 0

  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Lanmanworkstation\Parameters                

  http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff686200(v=ws.10).aspx

  במידה והבעיה לא נפתרת, נסה להסיר את כונן הרשת ולהוסיפו מחדש.


  Please take a moment to Vote as Helpful and/or Mark as Answer where applicable. Thanks.


  • נערך על-ידי Idan Vexler יום ראשון 11 מאי 2014 09:41
  • סומן כתשובה על-ידי korfo יום ראשון 18 מאי 2014 10:48
  יום ראשון 11 מאי 2014 09:39
 • הי,

  לרוב בעיות מסוג זה נובעות מבעית DNS בין השרת לתחנת הקצה, אך אם הבעיה היא בתחנה בודדת ניתן לבדוק את הרכיבים הבאים ברמת התחנה:

  1. תעביר את IPV6 למצב Disable
  2. הסר את רכיב RDC מתוך feature and components
  3. וודא שאין הגדרות Proxy ברמת IE
  4. שנה את הגדרת Duplex ברמת כ.רשת להגדרה של half duplex\100
  5. וודא שאין רשומת DNS כפולה מול אותה תחנה
  6. וודא שהתחנה מעודכנת עם Windows Update
  7. ברמת Event Viewer ישנם הודעות שגיאה כאשר ישנו delay נסה לבדוק ברמת system/application האם מתקבלות הודעות
  8. וודא שאין על אותה תחנה פולסי מתוך GPO המאט את התחנה
  9. תעלה במצב clean boot ותוודא האם הבעיה עדיין מופיעה במידה וכן ישנה תוכנה המפריעה לעבודה

  אלי.


  Email:eshlomo9@hotmail.com;Twitter:https://twitter.com/EliShlomo1

  • סומן כתשובה על-ידי Eran Sharvit יום שלישי 13 מאי 2014 11:59
  יום ראשון 11 מאי 2014 20:34

כל התגובות

 • שלום רב,

  נסה לבצע ההעתקה של קובץ מתחנה למחשב. האם הבעיה חוזרת על עצמה?

  כמו כן, אם אתה משווה את זמן הגעת הקובץ בשרת לזה של התחנה, הזמן זהה?

  בנוסף, הבעיה קיימת מתחנה ספציפית או גם מהשרת?


  Best Regards, Yuval Sinay LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/yuval14, Blog: http://blogs.microsoft.co.il/blogs/yuval14

  יום ראשון 11 מאי 2014 07:42
 • בשרת ובכל המחשבים הקובץ נראה מיידית לאחר הסריקה

  במחשב הספציפי לא רואים אותו אלא אחרי זמן ארוך

  יום ראשון 11 מאי 2014 08:01
 • ז"א שסביר להניח שיש בעיה נקודתית במחשב הנ"ל.

  ניסית לבדוק את הסוגיה עם פרופיל משתמש אחר? ללא אנטי וירוס וכו'?


  Best Regards, Yuval Sinay LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/yuval14, Blog: http://blogs.microsoft.co.il/blogs/yuval14

  יום ראשון 11 מאי 2014 08:31
 • נסה להגדיר את הערך הבא ל 0

   (DWORD) DirectoryCacheLifetime = 0

  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Lanmanworkstation\Parameters                

  http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff686200(v=ws.10).aspx

  במידה והבעיה לא נפתרת, נסה להסיר את כונן הרשת ולהוסיפו מחדש.


  Please take a moment to Vote as Helpful and/or Mark as Answer where applicable. Thanks.


  • נערך על-ידי Idan Vexler יום ראשון 11 מאי 2014 09:41
  • סומן כתשובה על-ידי korfo יום ראשון 18 מאי 2014 10:48
  יום ראשון 11 מאי 2014 09:39
 • הי,

  לרוב בעיות מסוג זה נובעות מבעית DNS בין השרת לתחנת הקצה, אך אם הבעיה היא בתחנה בודדת ניתן לבדוק את הרכיבים הבאים ברמת התחנה:

  1. תעביר את IPV6 למצב Disable
  2. הסר את רכיב RDC מתוך feature and components
  3. וודא שאין הגדרות Proxy ברמת IE
  4. שנה את הגדרת Duplex ברמת כ.רשת להגדרה של half duplex\100
  5. וודא שאין רשומת DNS כפולה מול אותה תחנה
  6. וודא שהתחנה מעודכנת עם Windows Update
  7. ברמת Event Viewer ישנם הודעות שגיאה כאשר ישנו delay נסה לבדוק ברמת system/application האם מתקבלות הודעות
  8. וודא שאין על אותה תחנה פולסי מתוך GPO המאט את התחנה
  9. תעלה במצב clean boot ותוודא האם הבעיה עדיין מופיעה במידה וכן ישנה תוכנה המפריעה לעבודה

  אלי.


  Email:eshlomo9@hotmail.com;Twitter:https://twitter.com/EliShlomo1

  • סומן כתשובה על-ידי Eran Sharvit יום שלישי 13 מאי 2014 11:59
  יום ראשון 11 מאי 2014 20:34
 • זה פתר את הבעיה
  יום ראשון 18 מאי 2014 10:48