none
משכורת חציונית RRS feed

 • שאלה

 • הי,

  יש לי טבלה עם 200,000 רשומות עם משכורות של עובדים.

  על מנת למצוא את המשכורת החציונית סידרתי אותה מהמשכורת הנמוכה לגבוהה, והוצאתי את המשכורת ה-100,000. ליתר דיוק, מכיוון שמספר הרשומות הוא זוגי אז עשיתי ממוצע בין המשכורת ה-100,000 למשכורת ה-99,999. השאלה שלי היא איך אני הופך את הקוד הנראה למטה לגנרי? איך אני הופך את הקוד כך שיתאים לכל טבלה שהיא לא משנה מה מספר הרשומות?

  אם N הוא מס' השורות בטבלה אז אני רוצה שבמקום הפקודה Limit 1, 99999 יהיה Limit 1, N/2-1. ניסיתי להשתמש בפקודה Count אבל זה לא עובד עם Limit...

  select (MidTable1.median1 + MidTable2.median2)/2 AS 'Median Salary'
  from (
  SELECT max(salary) AS median1 
  FROM(
  SELECT salary 
  FROM facts_table
  ORDER by salary ASC
  LIMIT 1,99999
  ) InnerTable1)MidTable1,
  (
  SELECT max(salary) AS median2
  FROM(
  SELECT salary 
  FROM facts_table
  ORDER by salary ASC
  LIMIT 1,100000
  ) InnerTable2)MidTable2

  שבת 21 יולי 2012 16:20

תשובות

כל התגובות