none
מחפש אפשרות להתקין Windows Server בתצורה רגילה ולאחר מכן להיר אותו ל Core RRS feed

 • שאלה

 • נתבקשתי להתקין SQL ע"ג סרבר 2008 ו 2012, שניהם בתצורת Core.

  לאחר בדיקה הסתבר לי שאכן יש תמיכה בהתקנת SQL על Windows Core.

  אני יודע שניתן להפוך תצורת Core לתצורת GUI מלאה, אך אני מעוניין בפעולה ההפוכה.

  לדעתי יהיה קל משמעותית להתקין SQL בתצורת GUI מלאה ורק לאחר מכן להעביר את מע"ה ל Core.

  האם נתמך מעבר מ GUI ל Core? 

  יום ראשון 07 דצמבר 2014 08:59

תשובות

כל התגובות