none
הרשאות למשתמש בSBS2003 PREMUIM RRS feed

 • שאלה

 • יש לי שרת SBS2003 PREMUIM שאחד העובדים בחברה הוא גורם חיצוני שעובד אם מחשב נייד מחוץ לארגון.

  אני רוצה להגדיר אותו כמשמתמש בשרת ושהוא מתחבר ב-RDP מחוץ לחברה יוכל להגיע ולראות רק את תיבת ה-OUTLOOK שלו ולא דברים נוספים ששיכים לארגון כמו מסמכים ותוכנות או גישה כלשהי אחרת לשרת.(הגישה רק ל-OUTLOOK WEB ACCESS)

  מה עליי לעשות.

  יום רביעי 12 ינואר 2011 20:01

תשובות

 • שלום,

  אתה יכול בRPC over HTTP :

  http://www.msexchange.org/tutorials/outlookrpchttp.html

  או כומ שאתה מגדר תחנה בארגיון להתחבריות השרת הדואר אבל זה הוא יכול להגדר רק שהוא בVPN

  בהצלחה ושבת שלום.

   


  אם תגובתי פתרה את בעייתך - לחץ על "סמן כתשובה" ליד סימן ה V הירוק. Yaniv Totshvili http://www.yshvili.com http://itportal.co.il blog: http://blogs.microsoft.co.il/blogs/yanivlea
  • סומן כתשובה על-ידי rbzbn שבת 15 ינואר 2011 07:05
  יום שישי 14 ינואר 2011 09:41
  מנחה דיון

כל התגובות

 • שלום,

  1.ברגע שאתה תגדר לעובדה החיצוני משתמשי בתיוך הערגיון והוא יבצאה VPN לערגיון אין ציוך לחבר אותו לRDP הןא יוכל להתחבר בשתי ציורת עבודה

  שהם אחד HTTPS://SERVERNAME/EXCHANGE או שהוא יוכל להגדר במחשב שלו את הOUTLOOK,

  זה האפשריות שיש לך ברגעה שהוא מתחבר מחיוץ לערגיון

  יש לך עוד אפשריות שזה קמיובן הRDP אבל כן תהיה לא גישה ברשת שלך זה גם תליו אם היה לא הרשיות לגשתי לתקיות הרשות זה כבר תליו ברמת הערגיון בגליל זה אני

  ממליץ לך לעבודה בדריך הראשיונה ולא בRDP

  שבת שלום ובהצלחה

   


  אם תגובתי פתרה את בעייתך - לחץ על "סמן כתשובה" ליד סימן ה V הירוק. Yaniv Totshvili http://www.yshvili.com http://itportal.co.il blog: http://blogs.microsoft.co.il/blogs/yanivlea
  יום חמישי 13 ינואר 2011 10:10
  מנחה דיון
 • כיצד אני מגדיר אותו באוטלוק
  יום חמישי 13 ינואר 2011 20:56
 • שלום,

  אתה יכול בRPC over HTTP :

  http://www.msexchange.org/tutorials/outlookrpchttp.html

  או כומ שאתה מגדר תחנה בארגיון להתחבריות השרת הדואר אבל זה הוא יכול להגדר רק שהוא בVPN

  בהצלחה ושבת שלום.

   


  אם תגובתי פתרה את בעייתך - לחץ על "סמן כתשובה" ליד סימן ה V הירוק. Yaniv Totshvili http://www.yshvili.com http://itportal.co.il blog: http://blogs.microsoft.co.il/blogs/yanivlea
  • סומן כתשובה על-ידי rbzbn שבת 15 ינואר 2011 07:05
  יום שישי 14 ינואר 2011 09:41
  מנחה דיון