none
הסרת server 2012 RRS feed

  • 질문

  • היי

    חבר התקין במחשב שלי Windows server 2012 כך שבכל הפעלת המחשב ניתנת הבחירה בין windows ל windows server.

    אני מעוניין להסיר את windows server.

    כיצד ניתן לעשות זאת?

    2017년 7월 3일 월요일 오전 6:26