none
license server RRS feed

 • Pergunta

 • bom dia nao aparece o no fim a licenca para introduzir Terminal Server License Server Activation Wizard is ???????? ,

  ja utilizei varios browsers.

   

  Cumprimentos

  J.Leite

   

  Your license server activation request was successfully processed. You should print this page now.

  xxxx - xxxx - xxxx - xxxx - xxxx - xxxxV - xxxC

  For the license server with the Product ID: 11111-111-111111-11111

  Your license server ID, which you need to enter in the Terminal Server License Server Activation Wizard, is:

  sexta-feira, 29 de abril de 2011 00:09

Respostas