none
Глючит Вай Фай. hp pavilion g6-2316sr RRS feed

 • Общие обсуждения

 • Membership Report {IPv4:100}
  313 15:14:11 30.05.2015 37.5861002 RN-Š 192.168.0.255 NbtNs NbtNs:Query Request for QDBLRTPXTRD  <0x00> Workstation Service {UDP:73, IPv4:72}
  314 15:14:11 30.05.2015 37.5868692 RN-Š 192.168.0.255 NbtNs NbtNs:Query Request for VPIWQGGARSSATDY<00> <0x00> Workstation Service {UDP:73, IPv4:72}
  315 15:14:11 30.05.2015 37.5918594 RN-Š 192.168.0.255 NbtNs NbtNs:Query Request for UJKARHEZ   <0x00> Workstation Service {UDP:73, IPv4:72}
  316 15:14:11 30.05.2015 37.6288208 192.168.0.101 192.168.0.255 NbtNs NbtNs:Query Request for UJKARHEZ   <0x00> Workstation Service {UDP:87, IPv4:86}
  317 15:14:11 30.05.2015 37.7340714 RN-Š 224.0.0.251 UDP UDP:SrcPort = 5353, DstPort = 5353, Length = 114 {UDP:101, IPv4:100}
  318 15:14:11 30.05.2015 37.7432029 RN-Š 239.255.255.250 SSDP SSDP:Request, NOTIFY * {HTTP:20, UDP:19, IPv4:18}
  319 15:14:11 30.05.2015 37.7433702 FE80:0:0:0:C189:F15F:7813:84B2 FF02:0:0:0:0:0:0:C SSDP SSDP:Request, NOTIFY * {HTTP:23, UDP:22, IPv6:21}
  320 15:14:11 30.05.2015 37.8440205 RN-Š 192.168.0.255 NbtNs NbtNs:Registration Request for RN-??  <0x20> File Server Service, 192.168.0.3 {UDP:73, IPv4:72}
  321 15:14:11 30.05.2015 37.8441463 RN-Š 192.168.0.255 NbtNs NbtNs:Registration Request for WORKGROUP  <0x00> Workstation Service, 192.168.0.3 {UDP:73, IPv4:72}
  322 15:14:11 30.05.2015 37.8442395 RN-Š 192.168.0.255 NbtNs NbtNs:Registration Request for RN-Š  <0x00> Workstation Service, 192.168.0.3 {UDP:73, IPv4:72}
  323 15:14:11 30.05.2015 37.9609798 RN-Š 192.168.0.255 NbtNs NbtNs:Query Request for WPAD   <0x00> Workstation Service {UDP:73, IPv4:72}
  324 15:14:11 30.05.2015 38.0158760 RN-Š 239.255.255.250 IGMP IGMP:IGMPv2 Membership Report {IPv4:18}
  325 15:14:11 30.05.2015 38.0159442 RN-Š 224.0.0.251 IGMP IGMP:IGMPv2 Membership Report {IPv4:100}
  326 15:14:11 30.05.2015 38.0340004 RN-Š 192.168.0.101 SSDP SSDP:Response, HTTP/1.1, Status: Ok, URL: {HTTP:66, UDP:65, IPv4:59}
  327 15:14:11 30.05.2015 38.0769778 RN-Š 224.0.0.251 UDP UDP:SrcPort = 5353, DstPort = 5353, Length = 113 {UDP:101, IPv4:100}
  328 15:14:11 30.05.2015 38.2760772 FE80:0:0:0:C189:F15F:7813:84B2 FE80:0:0:0:DD89:2A5C:26F8:12E0 SSDP SSDP:Response, HTTP/1.1, Status: Ok, URL: {HTTP:57, UDP:56, IPv6:46}
  329 15:14:11 30.05.2015 38.3301122 RN-Š 224.0.0.251 UDP UDP:SrcPort = 5353, DstPort = 5353, Length = 113 {UDP:101, IPv4:100}
  330 15:14:11 30.05.2015 38.3359231 RN-Š 192.168.0.255 NbtNs NbtNs:Query Request for QDBLRTPXTRD  <0x00> Workstation Service {UDP:73, IPv4:72}
  331 15:14:11 30.05.2015 38.3369275 RN-Š 192.168.0.255 NbtNs NbtNs:Query Request for VPIWQGGARSSATDY<00> <0x00> Workstation Service {UDP:73, IPv4:72}
  332 15:14:12 30.05.2015 38.3419904 RN-Š 192.168.0.255 NbtNs NbtNs:Query Request for UJKARHEZ   <0x00> Workstation Service {UDP:73, IPv4:72}
  333 15:14:12 30.05.2015 38.4478989 192.168.0.101 192.168.0.255 NbtNs NbtNs:Query Request for VPIWQGGARSSATDY<00> <0x00> Workstation Service {UDP:87, IPv4:86}
  334 15:14:12 30.05.2015 38.5271536 RN-Š 239.255.255.250 SSDP SSDP:Request, M-SEARCH * {HTTP:39, UDP:38, IPv4:18}
  335 15:14:12 30.05.2015 38.5501125 192.168.0.101 239.255.255.250 SSDP SSDP:Request, M-SEARCH * {HTTP:43, UDP:42, IPv4:6}
  336 15:14:12 30.05.2015 38.5529795 FE80:0:0:0:403C:ACD3:947:F296 FF02:0:0:0:0:0:0:C SSDP SSDP:Request, NOTIFY * {HTTP:104, UDP:103, IPv6:102}
  337 15:14:12 30.05.2015 38.5579130 192.168.0.100 239.255.255.250 SSDP SSDP:Request, NOTIFY * {HTTP:107, UDP:106, IPv4:105}
  338 15:14:12 30.05.2015 38.5920739 RN-Š 224.0.0.251 UDP UDP:SrcPort = 5353, DstPort = 5353, Length = 113 {UDP:101, IPv4:100}
  339 15:14:12 30.05.2015 38.5945574 RN-Š 192.168.0.255 NbtNs NbtNs:Registration Request for WORKGROUP  <0x1E> Browser Service Elections, 192.168.0.3 {UDP:73, IPv4:72}
  340 15:14:12 30.05.2015 38.6479697 RN-Š 239.255.255.250 SSDP SSDP:Request, M-SEARCH * {HTTP:39, UDP:38, IPv4:18}
  341 15:14:12 30.05.2015 38.7489161 RN-Š 224.0.0.251 UDP UDP:SrcPort = 5353, DstPort = 5353, Length = 114 {UDP:101, IPv4:100}
  342 15:14:12 30.05.2015 38.8630302 RN-Š 224.0.0.251 UDP UDP:SrcPort = 5353, DstPort = 5353, Length = 277 {UDP:101, IPv4:100}
  343 15:14:12 30.05.2015 39.0731960 RN-Š 239.255.255.250 SSDP SSDP:Request, NOTIFY * {HTTP:20, UDP:19, IPv4:18}
  344 15:14:12 30.05.2015 39.0733931 FE80:0:0:0:C189:F15F:7813:84B2 FF02:0:0:0:0:0:0:C SSDP SSDP:Request, NOTIFY * {HTTP:23, UDP:22, IPv6:21}
  345 15:14:12 30.05.2015 39.0958573 FE80:0:0:0:C189:F15F:7813:84B2 FE80:0:0:0:DD89:2A5C:26F8:12E0 TCP TCP:[SynReTransmit #229]Flags=......S., SrcPort=55622, DstPort=2869, PayloadLen=0, Seq=21478954, Ack=0, Win=8192 ( Negotiating scale factor 0x2 ) = 8192 {TCP:76, IPv6:46}
  346 15:14:13 30.05.2015 39.3440323 RN-Š 192.168.0.255 NbtNs NbtNs:Registration Request for WORKGROUP  <0x1E> Browser Service Elections, 192.168.0.3 {UDP:73, IPv4:72}
  347 15:14:13 30.05.2015 39.3880945 FE80:0:0:0:C189:F15F:7813:84B2 FF02:0:0:0:0:0:1:2 DHCPV6 DHCPV6:MessageType = SOLICIT {UDP:2, IPv6:1}
  348 15:14:13 30.05.2015 39.5148878 RN-Š 192.168.0.101 ARP ARP:Request, 192.168.0.3 asks for 192.168.0.101
  349 15:14:13 30.05.2015 39.6154574 RN-Š 239.255.255.250 SSDP SSDP:Request, NOTIFY * {HTTP:20, UDP:19, IPv4:18}
  350 15:14:13 30.05.2015 39.6158097 FE80:0:0:0:C189:F15F:7813:84B2 FF02:0:0:0:0:0:0:C SSDP SSDP:Request, NOTIFY * {HTTP:23, UDP:22, IPv6:21}
  351 15:14:13 30.05.2015 39.8721086 RN-Š 224.0.0.251 UDP UDP:SrcPort = 5353, DstPort = 5353, Length = 277 {UDP:101, IPv4:100}
  352 15:14:13 30.05.2015 39.9085679 RN-Š 239.255.255.250 SSDP SSDP:Request, NOTIFY * {HTTP:20, UDP:19, IPv4:18}
  353 15:14:13 30.05.2015 39.9089443 FE80:0:0:0:C189:F15F:7813:84B2 FF02:0:0:0:0:0:0:C SSDP SSDP:Request, NOTIFY * {HTTP:23, UDP:22, IPv6:21}
  354 15:14:13 30.05.2015 39.9829395 [10FEED 44AFDE] [*BROADCAST] WiFi WiFi:[ ManagementBeacon] ....... RSSI = -35 dBm, Rate = 3.5 Mbps, SSID = Andron1, Channel = 7
  355 15:14:13 30.05.2015 39.9834863 192.168.0.101 224.0.0.251 UDP UDP:SrcPort = 5353, DstPort = 5353, Length = 273 {UDP:109, IPv4:108}
  356 15:14:13 30.05.2015 39.9840296 192.168.0.101 239.255.255.250 SSDP SSDP:Request, NOTIFY * {HTTP:34, UDP:33, IPv4:6}
  357 15:14:13 30.05.2015 39.9849979 FE80:0:0:0:DD89:2A5C:26F8:12E0 FF02:0:0:0:0:0:0:C SSDP SSDP:Request, NOTIFY * {HTTP:37, UDP:36, IPv6:35}
  358 15:14:13 30.05.2015 40.0405237 RN-Š 239.255.255.250 SSDP SSDP:Request, NOTIFY * {HTTP:20, UDP:19, IPv4:18}
  359 15:14:13 30.05.2015 40.0407093 FE80:0:0:0:C189:F15F:7813:84B2 FF02:0:0:0:0:0:0:C SSDP SSDP:Request, NOTIFY * {HTTP:23, UDP:22, IPv6:21}
  360 15:14:13 30.05.2015 40.0942442 RN-Š 192.168.0.255 NbtNs NbtNs:Registration Request for WORKGROUP  <0x1E> Browser Service Elections, 192.168.0.3 {UDP:73, IPv4:72}
  361 15:14:13 30.05.2015 40.2976982 RN-Š 239.255.255.250 SSDP SSDP:Request, NOTIFY * {HTTP:20, UDP:19, IPv4:18}
  362 15:14:13 30.05.2015 40.2980193 FE80:0:0:0:C189:F15F:7813:84B2 FF02:0:0:0:0:0:0:C SSDP SSDP:Request, NOTIFY * {HTTP:23, UDP:22, IPv6:21}
  363 15:14:14 30.05.2015 40.5151748 RN-Š 192.168.0.101 ARP ARP:Request, 192.168.0.3 asks for 192.168.0.101
  364 15:14:14 30.05.2015 40.5152836 FE80:0:0:0:C189:F15F:7813:84B2 FE80:0:0:0:403C:ACD3:947:F296 ICMPv6 ICMPv6:Neighbor Solicitation, Target = FE80:0:0:0:403C:ACD3:947:F296 {IPv6:75}
  365 15:14:14 30.05.2015 40.5153189 FE80:0:0:0:C189:F15F:7813:84B2 FF02:0:0:0:0:0:0:2 ICMPv6 ICMPv6:Router Solicitation {IPv6:4}
  366 15:14:14 30.05.2015 40.7437152 RN-Š 239.255.255.250 SSDP SSDP:Request, NOTIFY * {HTTP:20, UDP:19, IPv4:18}
  367 15:14:14 30.05.2015 40.7440332 FE80:0:0:0:C189:F15F:7813:84B2 FF02:0:0:0:0:0:0:C SSDP SSDP:Request, NOTIFY * {HTTP:23, UDP:22, IPv6:21}
  368 15:14:14 30.05.2015 40.8443199 RN-Š 192.168.0.255 NbtNs NbtNs:Registration Request for WORKGROUP  <0x1E> Browser Service Elections, 192.168.0.3 {UDP:73, IPv4:72}
  369 15:14:15 30.05.2015 41.5152707 RN-Š 192.168.0.101 ARP ARP:Request, 192.168.0.3 asks for 192.168.0.101
  370 15:14:15 30.05.2015 41.5154201 FE80:0:0:0:C189:F15F:7813:84B2 FE80:0:0:0:403C:ACD3:947:F296 ICMPv6 ICMPv6:Neighbor Solicitation, Target = FE80:0:0:0:403C:ACD3:947:F296 {IPv6:75}
  371 15:14:15 30.05.2015 41.5274294 RN-Š 239.255.255.250 SSDP SSDP:Request, M-SEARCH * {HTTP:39, UDP:38, IPv4:18}
  372 15:14:15 30.05.2015 41.5949942 RN-Š 192.168.0.255 BROWSER BROWSER:Request Announcement, ResponseName = RN-Š {SMB:111, UDP:110, IPv4:72}
  373 15:14:15 30.05.2015 41.6099933 RN-Š 192.168.0.255 BROWSER BROWSER:Host Announcement, ServerName = RN-Š {SMB:111, UDP:110, IPv4:72}
  374 15:14:15 30.05.2015 41.6230949 192.168.0.100 239.255.255.250 SSDP SSDP:Request, NOTIFY * {HTTP:107, UDP:106, IPv4:105}
  375 15:14:15 30.05.2015 41.6792614 RN-Š 239.255.255.250 SSDP SSDP:Request, M-SEARCH * {HTTP:39, UDP:38, IPv4:18}
  376 15:14:15 30.05.2015 41.7684635 RN-Š 224.0.0.251 UDP UDP:SrcPort = 5353, DstPort = 5353, Length = 114 {UDP:101, IPv4:100}
  377 15:14:15 30.05.2015 41.8844348 RN-Š 224.0.0.251 UDP UDP:SrcPort = 5353, DstPort = 5353, Length = 277 {UDP:101, IPv4:100}
  378 15:14:15 30.05.2015 41.9292268 192.168.0.100 192.168.0.255 NbtNs NbtNs:Query Request for WPAD   <0x00> Workstation Service {UDP:32, IPv4:31}
  379 15:14:15 30.05.2015 42.0736400 RN-Š 239.255.255.250 SSDP SSDP:Request, NOTIFY * {HTTP:20, UDP:19, IPv4:18}
  380 15:14:15 30.05.2015 42.0740142 FE80:0:0:0:C189:F15F:7813:84B2 FF02:0:0:0:0:0:0:C SSDP SSDP:Request, NOTIFY * {HTTP:23, UDP:22, IPv6:21}
  381 15:14:16 30.05.2015 42.5152056 FE80:0:0:0:C189:F15F:7813:84B2 FE80:0:0:0:403C:ACD3:947:F296 ICMPv6 ICMPv6:Neighbor Solicitation, Target = FE80:0:0:0:403C:ACD3:947:F296 {IPv6:75}
  382 15:14:16 30.05.2015 43.0943990 RN-Š 192.168.0.255 BROWSER BROWSER:Request Announcement, ResponseName = RN-Š {SMB:111, UDP:110, IPv4:72}
  383 15:14:17 30.05.2015 43.4651644 192.168.0.100 192.168.0.255 NbtNs NbtNs:Query Request for WPAD   <0x00> Workstation Service {UDP:32, IPv4:31}
  384 15:14:18 30.05.2015 44.5393335 192.168.0.100 239.255.255.250 SSDP SSDP:Request, NOTIFY * {HTTP:107, UDP:106, IPv4:105}
  385 15:14:18 30.05.2015 44.5943305 RN-Š 192.168.0.255 BROWSER BROWSER:Request Announcement, ResponseName = RN-Š {SMB:111, UDP:110, IPv4:72}
  386 15:14:18 30.05.2015 44.6794996 RN-Š 239.255.255.250 SSDP SSDP:Request, M-SEARCH * {HTTP:39, UDP:38, IPv4:18}
  387 15:14:18 30.05.2015 45.0993544 FE80:0:0:0:C189:F15F:7813:84B2 FE80:0:0:0:DD89:2A5C:26F8:12E0 TCP TCP:[SynReTransmit #229]Flags=......S., SrcPort=55622, DstPort=2869, PayloadLen=0, Seq=21478954, Ack=0, Win=8192 ( Negotiating scale factor 0x2 ) = 8192 {TCP:76, IPv6:46}
  388 15:14:19 30.05.2015 45.8983487 RN-Š 224.0.0.251 UDP UDP:SrcPort = 5353, DstPort = 5353, Length = 277 {UDP:101, IPv4:100}
  389 15:14:19 30.05.2015 46.0943700 RN-Š 192.168.0.255 BROWSER BROWSER:Request Announcement, ResponseName = RN-Š {SMB:111, UDP:110, IPv4:72}
  390 15:14:21 30.05.2015 47.3883976 FE80:0:0:0:C189:F15F:7813:84B2 FF02:0:0:0:0:0:1:2 DHCPV6 DHCPV6:MessageType = SOLICIT {UDP:2, IPv6:1}
  391 15:14:21 30.05.2015 47.6795237 RN-Š 239.255.255.250 SSDP SSDP:Request, M-SEARCH * {HTTP:39, UDP:38, IPv4:18}
  392 15:14:26 30.05.2015 52.5369608 [C83A35 0C84D0] [*BROADCAST] WiFi WiFi:[ ManagementBeacon] ....... RSSI = -35 dBm, Rate = 3.5 Mbps, SSID = atk137120, Channel = 7
  393 15:14:27 30.05.2015 53.8077231 [10FEED 44AFDE] [*BROADCAST] WiFi WiFi:[ ManagementBeacon] ....... RSSI = -35 dBm, Rate = 3.5 Mbps, SSID = Andron1, Channel = 7

  Вначале, подключается по вай фай и есть доступ к интернету, потом сам собой соединения становится ограниченным и без доступа к интернет. Ip ноута 192.168.0.3, ip роутера 192.168.0.1.

  Название сети раздающей интернет Andron1.

  Вот, лог с программы Network Monitor, ошибка начинается в начале лога.


  • Изменено TulWod 30 мая 2015 г. 7:28 Новая информация
  • Изменен тип Tomas Lilov 3 июня 2015 г. 17:20

Все ответы

 • Тип: Сведения 
  Источник: BROWSER 
  Код события: 8033 
  Текст: 
  Драйвер браузера сети инициировал выборы в сети \Device\NetBT_Tcpip_{15665A06-6E2B-4E32-A9A0-8055DF9DC81A}, так как был остановлен основной браузер сети. 

  Вот, такое происходит в просмотре событий в момент глюка. У остальных устройстве с получением Инета с данного роутера проблем не имеют.