none
ปัญหาไวรัส svchost

    คำถาม

  • - เราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาไวรัส svchost ได้อย่างไร โดยที่ไม่ต้อง down  windows

    - เรามีวิธีการป้องกันได้อย่างไรเพื่อไม่ให้ ไวรัส svchost กลับมาติดซ้ำอีก   

    ขอบคุณครับ

    24 พฤษภาคม 2554 14:07

คำตอบ