none
ผมใช้ Windows Server Backup ทำการ Backup Hyper-V แล้วไม่สามารถ Backup ได้ขึ้น Error ตามนี้ครับ

    คำถาม

  • การใช้งาน Windows Server Backup สำหรับ Backup  Hyper-V ตอนแรกๆ ก็ได้งานได้ครับ แต่พอมาเมื่อสองสามวันที่ผ่านมา ขึ้น Failed ตลอดเลยครับแล้วก็ Error ตามรูปนี้ครับ จะต้องดำเนินการแก้ไขอะไรบ้างครับ ขอบคุณครับ

    30 กรกฎาคม 2557 4:06

คำตอบ