none
Excel 2013 แสดงหน้ากระดาษไม่ตรงกับ Excel 2010

  คำถาม

 • สวัสดีครับ

  ผมทดสอบมาโครในการจัดหน้ากระดาษใน 1.) Win7+Office 2010 และ 2.) WinXP+Office 2003 (PC สำนักงาน)ตามรูปข้างล่าง

  http://pic.free.in.th/id/7217f712695357d4a49e18e2e06d4878

  และนำไฟล์เดียวกันมาเปิดใน Win 8 + Office 2010 ( Dell XPS 12 Duo)ได้ผลดังรูปข้างล่าง

  http://pic.free.in.th/id/577b83fd20a587c6b6a29a21631a6322

  ผมทำผิดขั้นตอนตรงไหนหรือเปล่าครับ ?

   ขอบคุณมากครับ

  29 ตุลาคม 2556 13:48

ตอบทั้งหมด

 • สวัสดีค่ะ

  ไม่ทราบว่าคุณใช้ Macro และโค้ดอะไรในการทดสอบคะ กรุณาส่งรายละเอียดเกี่ยวกับ Macro และโค้ดเพื่อทดสอบใน Excel 2013 ค่ะ


  We are trying to better understand customer views on social support experience, so your participation in this interview project would be greatly appreciated if you have time. Thanks for helping make community forums a great place.
  Click HERE to participate the survey.  30 ตุลาคม 2556 7:36
  ผู้ดูแล
 • เรียนคุณ Fon Wei

  มี 2 ชุดคำสั่งครับ จัดหน้ากระดาษแนวตั้งและแนวนอน

  Option Explicit

  '**************************************************

  Sub SetVerticalPage()
  ActiveSheet.Select
  Columns("A:AM").ColumnWidth = 2.17
  With ActiveSheet.PageSetup
  .LeftMargin = Application.InchesToPoints(0.3)
  .RightMargin = Application.InchesToPoints(0.3)
  .TopMargin = Application.InchesToPoints(0.7)
  .BottomMargin = Application.InchesToPoints(0.7)
  .HeaderMargin = Application.InchesToPoints(0.4)
  .FooterMargin = Application.InchesToPoints(0.4)
  .CenterHorizontally = True
  .Orientation = xlPortrait
  .PaperSize = xlPaperA4
  .Zoom = 100
  End With
  ActiveWindow.SelectedSheets.PrintPreview
  End Sub
  '*******************************************************************
  Sub SetHorizontalPage()
  Dim ip As Byte, str1 As String, iPagemax As Integer
  iPagemax = InputBox("Please Input maximum page for this worksheet", "Maximum page", 2)
  str1 = "1:" & CStr(iPagemax)
  Rows(str1).RowHeight = 16
  Rows("6").RowHeight = 8
  str1 = ""
  For ip = 2 To iPagemax
  str1 = CStr(6 + ip * 57)
  Rows(str1).RowHeight = 8
  Next ip
  ActiveWindow.SelectedSheets.PrintPreview
  End Sub

  30 ตุลาคม 2556 13:13
 • สวัสดีค่ะ

  ฉันอยากตรวจสอบความแตกต่างระหว่าง Excel 2013 กับ Excel 2010 แต่รูปในลิงค์แรกที่ให้มาเป็น Word ค่ะ และโค้ดที่ให้มาใช้สำหรับ Excel ค่ะ รูปเป็น Word เช่นกันค่ะ งงกับคำถามนะคะ ไม่ทราบว่าพอจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ไหมคะ


  We are trying to better understand customer views on social support experience, so your participation in this interview project would be greatly appreciated if you have time. Thanks for helping make community forums a great place.
  Click HERE to participate the survey.

  1 พฤศจิกายน 2556 5:13
  ผู้ดูแล
 • รูปที่ผมส่งให้นั้น เป็นรูปที่ print ออกจาก Excel นะครับ  ผมไม่ค่อยได้ใช้ Word ใน การทำงานของผมเลย

  ผมตีกรอบโดยรอบตามพื้นที่เหล่านี้  "B1:AL2" , "B7:AL 56" , "B58:AL59" and "B64:AL113" ครับ

  1 พฤศจิกายน 2556 9:20
 • ขอคอนเฟริมอีกครั้งนะคะ 1.http://pic.free.in.th/id/7217f712695357d4a49e18e2e06d4878
  ไฟล์ที่นำไปทดสอบแมโครบน Office 2010 ใน Win 7 กับไฟล์เดียวกันที่ทดสอบบน Office 2003 ใน WinXp ไม่มีปัญหาในการจัดหน้ากระดาษ เข้าใจแบบนี้ถูกไหมคะ เพราะเห็นหัวข้อเขียนไว้ว่า "Excel 2013 แสดงหน้ากระดาษไม่ตรงกับ Excel 2010" ไม่แน่ใจว่าคำถามนี้เกี่ยวกับ Office 2003 หรือ Office 2013  และไม่ทราบว่ารูปไหนเปิดบน Office 2003  ขวาหรือซ้ายคะ
  2.http://pic.free.in.th/id/577b83fd20a587c6b6a29a21631a6322
  เห็นมีสองรูปในลิงค์เช่นกันค่ะ รูปไหนเปิดบน Office 2010 รูปไหนเปิดบน Office 2013 คะ
  4 พฤศจิกายน 2556 3:32
 • ข้อ1ถูกต้องครับไฟล์เดียวกันเปิดบน1) และ 2) ได้ และรูปทั้ง 2 แสดงบน 2003 และ 2010 ได้ผลเหมือนกันครับ

  ข้อ 2 รูปนี้เมื่อสั่งพิมพ์จาก 2013 ครับ

  จะให้ผมส่งไฟล์ให้ดูไหมครับ

  4 พฤศจิกายน 2556 16:11
 • ลองใส่ VBA เข้าไป Excel 2013 และเพิ่มเนื้อหาเข้าไป Excel พริ้นท์ออกมา แต่ไม่เจอปัญหาที่คุณเล่าค่ะ ขอรายละเอียดในขั้นตอนการดำเนินการของคุณเพื่อแก้ปัญหาให้เร็วขึ้นค่ะ ไม่ทราบว่าเส้นสีเขียวเหล่านั้นเป็นผลกระทบที่เกิดจากการ print ออกจาก 2010 หรือ 2013 กรุณาอัดโหลดรูปเหล่านั้นขึ้นไป Skydrive ได้ไหมคะ

  • แก้ไขโดย Mernández 11 พฤศจิกายน 2556 2:00
  5 พฤศจิกายน 2556 10:21
 • ไม่ทราบว่าแบบนี้ถูกไหมครับ

  http://sdrv.ms/17cFpd8

  8 พฤศจิกายน 2556 13:24
 • ไม่ทราบว่าเส้นสีเขียวเหล่านั้นเป็นผลกระทบที่เกิดจากการ print ออกจาก 2010 หรือ 2013
  รูปที่ส่งมาเปิดบน 2013 ใช่ไหมคะ
  กรุณาอธิบายขั้นตอนในการดำเนินการโดยละเอียด ฉันจะได้เทสอีกครั้งค่ะ
  11 พฤศจิกายน 2556 2:00
 • เส้นสีเขียวตั้งไว้เพื่อเป็นกรอบของรายงานครับ

  ใช้ไฟล์เดียวกันแต่เปิดต่างที่กัน

  และรูปแรกก็ถูก print ออกจาก office 2010 + win7 or XP

  รูปที่สองถูก print ออกจากโน๊ตบุ๊ค dell xps 12 ซึ่งใช้ office 2013 + Win 8

  ขอบคุณมากครับ

  11 พฤศจิกายน 2556 13:14