none
ถ้าซื้อ Remote Desktop Licensing สำหรับใช้งานบน Windows 2008 จำนวน 100 ( per user) แต่ต้องการใช้งานแบ่ง Licenses ได้หรือไม่?

  คำถาม

 • เรียน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ

  สมมติ กรณีผมมีการซื้อ Remote Desktop Licensing 100 licenses (per user)

  แต่ต้องการใช้ Licenses ของ RDS สำหรับ 2 โซน ซึ่งไม่ได้อยู่ใน network เดียวกันครับ

  ผมต้องการสร้าง Remote Desktop Licensing Server สำหรับสองโซน  และต้องการแบ่ง Licenses การใช้งานโซนละ 50 Licenses

  เพื่อให้ใช้งานจนครบ 100 Licenses สามารถทำได้ไหมครับ?

  ความหมายก็คือ สามารถแบ่ง Licenses ของ RDS ได้หรือไม่?

  ขอบคุณมากครับ

  คุณอั๋น


  ภูมิพัฒน์ อรุณวัฒนานันท์

  9 พฤศจิกายน 2556 11:50

คำตอบ