none
เครื่อง Client เกิดปัญหาเข้าใช้งาน File Server ไม่ได้ RRS feed

  • การสนทนาทั่วไป

  • ถึงทีม Microsoft

    เครื่อง Client เกิดปัญหาเข้าใช้งาน File Server ไม่ได้ พอเข้า Path พบว่าขึ้นหน้าต่างสีขาว ค้างนาน ถ้าบังคับหรือเร่งจะขึ้น Not Respond ทดสอบกับเครื่องอื่นๆ File Server สามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติ เพิ่มเติมอาการนี้ เดียวเป็น เดียวหาย ซึ่ง ณ.ตอนนี้เลย เครื่องเกิดอาการอยู่ครับ

    4 มีนาคม 2563 3:23