none
ปัญหาsystem.out of memory ในsql server

    คำถาม

  • ผมต้องการเปิดไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีเรคคอทมากกว่า30ล้านเรคคอท ซึ่งตอนแรกได้ใช้เวอร์ชั่น express ในการ execute จึงได้รับerror ดังกล่างจึงทราบภายหลังว่ามีการ limit memory ไว้ที่ 2gb ผมจึงอยากทราบว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่นอื่นๆ จะมีlimit memory ที่สูงกว่านี้หรือไม่หรือมีเวอร์ชั่นไหนที่ไม่มีจำกัดlimit memory ตอน แสดงผล executeหรือไม่ ขอบคุณครับ
    13 สิงหาคม 2557 4:08

คำตอบ

ตอบทั้งหมด