ชื่อที่แสดง วันที่ใช้งานล่าสุด ข้อความ คำตอบ
21 พฤษภาคม 2558 18:38 39,495 19,752
8 นาทีที่ผ่านมา 94,679 38,567
28 มีนาคม 2558 13:47 32,778 12,565
50 นาทีที่ผ่านมา 31,437 11,361
25 พฤษภาคม 2558 18:49 20,047 6,597
7 ชั่วโมง 19 นาทีที่ผ่านมา 17,852 8,325
5 พฤษภาคม 2558 7:02 14,557 6,520
1 พฤษภาคม 2558 16:38 34,234 10,967
7 ชั่วโมง 48 นาทีที่ผ่านมา 16,909 8,771
18 มีนาคม 2557 8:24 20,537 5,732
12 กรกฎาคม 2556 14:33 10,334 6,222
8 เมษายน 2558 18:15 13,851 5,516
24 ตุลาคม 2557 2:57 19,290 4,652
6 ชั่วโมง 37 นาทีที่ผ่านมา 17,971 7,495
23 กรกฎาคม 2556 10:21 10,301 5,992
16 เมษายน 2557 17:53 10,198 5,290
4 ชั่วโมง 12 นาทีที่ผ่านมา 23,997 9,508
11 มีนาคม 2558 4:30 16,169 4,733
2 ชั่วโมง 0 นาทีที่ผ่านมา 29,465 6,865
26 พฤษภาคม 2558 14:03 21,828 7,160