ชื่อที่แสดง วันที่ใช้งานล่าสุด ข้อความ คำตอบ
24 กุมภาพันธ์ 2558 15:46 39,495 19,752
13 นาทีที่ผ่านมา 92,360 37,534
4 มกราคม 2558 3:14 32,778 12,565
2 ชั่วโมง 29 นาทีที่ผ่านมา 31,228 11,281
25 กุมภาพันธ์ 2558 21:29 20,047 6,597
1 ชั่วโมง 34 นาทีที่ผ่านมา 17,685 8,240
10 กุมภาพันธ์ 2558 5:01 14,556 6,519
17 กุมภาพันธ์ 2558 18:18 34,192 10,956
3 ชั่วโมง 24 นาทีที่ผ่านมา 16,790 8,712
18 มีนาคม 2557 8:24 20,537 5,732
12 กรกฎาคม 2556 14:33 10,334 6,222
4 กุมภาพันธ์ 2558 20:56 13,851 5,516
24 ตุลาคม 2557 2:57 19,290 4,652
21 กุมภาพันธ์ 2558 20:37 17,858 7,468
23 กรกฎาคม 2556 10:21 10,301 5,992
16 เมษายน 2557 17:53 10,198 5,290
25 กุมภาพันธ์ 2558 13:47 23,484 9,295
7 ชั่วโมง 57 นาทีที่ผ่านมา 16,169 4,733
5 ชั่วโมง 49 นาทีที่ผ่านมา 28,449 6,662
6 ชั่วโมง 59 นาทีที่ผ่านมา 21,748 7,133