ชื่อที่แสดง วันที่ใช้งานล่าสุด ข้อความ คำตอบ
7 กุมภาพันธ์ 2559 17:01 39,495 19,752
31 นาทีที่ผ่านมา 100,869 41,181
23 ธันวาคม 2558 2:15 32,778 12,565
1 ชั่วโมง 38 นาทีที่ผ่านมา 31,878 11,524
16 มกราคม 2559 18:18 20,042 6,597
29 นาทีที่ผ่านมา 18,503 8,641
17 ตุลาคม 2558 9:51 14,557 6,520
2 นาทีที่ผ่านมา 36,409 11,475
8 กุมภาพันธ์ 2559 21:06 17,293 8,891
18 มีนาคม 2557 8:24 20,537 5,732
25 ธันวาคม 2558 5:50 10,334 6,222
5 มกราคม 2559 7:01 13,851 5,516
4 กุมภาพันธ์ 2559 14:08 19,292 4,652
17 มกราคม 2559 13:59 18,673 7,736
23 กรกฎาคม 2556 10:21 10,301 5,992
16 เมษายน 2557 17:53 10,198 5,290
27 มกราคม 2559 17:18 24,257 9,655
11 มีนาคม 2558 4:30 16,169 4,733
3 ชั่วโมง 43 นาทีที่ผ่านมา 30,442 7,041
21 มกราคม 2559 11:30 21,905 7,188