ชื่อที่แสดง วันที่ใช้งานล่าสุด ข้อความ คำตอบ
11 เมษายน 2558 17:52 39,495 19,752
20 นาทีที่ผ่านมา 93,734 38,096
28 มีนาคม 2558 13:47 32,778 12,565
3 ชั่วโมง 24 นาทีที่ผ่านมา 31,342 11,322
15 เมษายน 2558 11:04 20,047 6,597
50 นาทีที่ผ่านมา 17,767 8,281
5 เมษายน 2558 4:54 14,556 6,519
17 เมษายน 2558 19:42 34,219 10,960
4 ชั่วโมง 25 นาทีที่ผ่านมา 16,898 8,761
18 มีนาคม 2557 8:24 20,537 5,732
12 กรกฎาคม 2556 14:33 10,334 6,222
8 เมษายน 2558 18:15 13,851 5,516
24 ตุลาคม 2557 2:57 19,290 4,652
18 มีนาคม 2558 19:39 17,920 7,491
23 กรกฎาคม 2556 10:21 10,301 5,992
16 เมษายน 2557 17:53 10,198 5,290
17 เมษายน 2558 21:59 23,673 9,378
11 มีนาคม 2558 4:30 16,169 4,733
2 ชั่วโมง 32 นาทีที่ผ่านมา 28,999 6,761
2 ชั่วโมง 47 นาทีที่ผ่านมา 21,802 7,146