ชื่อที่แสดง วันที่ใช้งานล่าสุด ข้อความ คำตอบ
5 สิงหาคม 2558 18:35 39,495 19,752
2 ชั่วโมง 11 นาทีที่ผ่านมา 97,082 39,564
9 สิงหาคม 2558 3:56 32,778 12,565
11 ชั่วโมง 14 นาทีที่ผ่านมา 31,636 11,436
26 สิงหาคม 2558 18:42 20,047 6,597
18 ชั่วโมง 24 นาทีที่ผ่านมา 18,084 8,443
31 กรกฎาคม 2558 14:25 14,557 6,520
27 นาทีที่ผ่านมา 34,950 11,133
14 ชั่วโมง 9 นาทีที่ผ่านมา 17,110 8,833
18 มีนาคม 2557 8:24 20,537 5,732
12 กรกฎาคม 2556 14:33 10,334 6,222
25 สิงหาคม 2558 10:30 13,851 5,516
28 กรกฎาคม 2558 16:00 19,290 4,652
46 นาทีที่ผ่านมา 18,391 7,635
23 กรกฎาคม 2556 10:21 10,301 5,992
16 เมษายน 2557 17:53 10,198 5,290
1 ชั่วโมง 44 นาทีที่ผ่านมา 24,192 9,624
11 มีนาคม 2558 4:30 16,169 4,733
47 นาทีที่ผ่านมา 29,889 6,949
8 ชั่วโมง 55 นาทีที่ผ่านมา 21,838 7,164