none
System Center Configuration Manager (SCCM) 2012 Kurulumu

  Genel Tartışma

 • Bu makale, değerli arkadaşım Sertaç Topal tarafından yazılmış olup bloğundan kendi izni ile bire bir kopyalanmıştır. Kendisine teşekkürlerimi borç bilirim.

  Sistem Gereksinimleri;

   • Desteklenen İşletim Sistemleri: Windows Server 2008 64 bit ve Windows Server 2008 R2
    • Distribution point dışındaki tüm roller için 64Bit zorunludur.
   • Client tarafında desteklenen işletim sistemleri;
    • Windows XP professional SP3 – x86 and Windows XP SP2 pro for 64 bit systems
    • Windows Vista SP2 (x86,x64)
    • Windows Server 2003 R2 SP2 (x86,x64)
    • Windows Server 2008 (x86,x64)
    • Windows Server 2008 R2 (x86,x64)
    • Windows 7 (x86,x64)
   • Database Gereksinimi;
   • SQL Server 2008 SP2 with CU 7
   • SQL Server 2008 R2 with SP1 and Cumulative Update 4
   • SQL Server Express 2008 r2 WITH SP1 and CU 3 is supported only on secondary sites
   • SQL Reporting Services is ONLY reporting solution

  Kurulum Topolojisi;

  Sunucu-1
  Bilgisayar Adı      : SRV01
  İşletim Sistemi    : Windows 2008 R2
  Role                       : Domain Controller, DNS
  Region Settings   : Tüm ayarlar English, United States şeklinde olmalı

  Sunucu-2
  Bilgisayar Adı      : SCCM
  İşletim Sistemi    : Windows 2008 R2
  Role                       : SQL 2008 R2 Standart, SCCM2012
  Region Settings   : Tüm ayarlar English, United States şeklinde olmalı

  SCCM sunucusuna yüklenmesi gereken Yazılım, Role ve features (Bu makalede SQL ile SCCM aynı sunucudur)

  • NET Fremawork 4.0 FULL
  • NET Framework 3.5.1 ve WCF Activation
   • NET programları IIS den önce yüklenmelidir!!! ve sistem restart edilmelidir. Eğer bu şekilde yapmadıysanız aşağıdaki komutu çalıştırıp sistemi restart edebilirsiniz.
   • .NET 4 için : %windir%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe –i -enableSilverlight
  • WSUS 3.0 – SP2
  • Background Intelligent Transfer Service (BITS)
  • Remote Differential Compression
  • SQL 2008 R2, SP1, ve CU5
   • SQL Collation mutlaka “SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS” şeklinde olmalıdır. Region Settings USA ise otomatik olarak bu şekilde gelir.
   • Windows Authentication kullanmalıdır.
   • Servisler Local System hesabı ile çalışmalıdır.
   • Default Instance kullanılmalıdır.
   • Database Engine Services (Sadece bu servis yeterlidir. Diğerlerinin kurulumu opsiyoneldir)
   • Reporting Services (Rapor almak istiyorsanız olmazsa olmaz Kurmanızı şiddetle öneririm)
   • Client Tools Connectivity
   • Management Tools – Basic
   • Management Tools – Complete
  • IIS
   Common HTTP Features
   • Static Content
   • Default Document
   • Directory Browsing
   • HTTP Errors
   • HTTP Redirection
    Application Development
   • ASP.NET
   • .NET Extensibility
   • ASP
   • ISAPI Extensions
   • ISAPI Filters
    Health and Diagnostics
   • HTTP logging
   • Logging tools
   • Request Monitor
   • Tracing
    Security
   • Basic Authentication
   • Windows Authentication
   • URL Authorization
   • Request Filtering
   • IP and Domain Restrictions
    Performance
   • Static Content Compression
    Management Tools
   • IIS Management Console
   • IIS Management Scripts and Tools
   • Management Service
   • IIS 6 Management Compatibilty
   • IIS 6 Metabase Compatibility
   • IIS 6 WMI Compatibility
   • IIS 6 Scripting Tools
   • IIS 6 Management Console

  • Kurulum Log dosyası “C:\ConfigMgrSetup.log” isimde oluşacaktır. Log dosyasını daha anlamlı görüntülemek için SCCM cdsinde bulunan “CDROM:\SMSSETUP\TOOLS\CMTrace.exe” çalıştırmanız yeterli.
  • Kuruluma başlamadan önce SCCM cdsinde bulunan “CDROM:\SMSSETUP\BIN\X64\extadsch.exe” komutunu CMD üstünden çalıştırmamı gerekli. İşlemin aşağıdaki gibi başarılı olarak tamamlandığını doğrulamayı unutmayın. Bu komutu DC üstünden çalıştırabilirsiniz. Eğer SCCM sunucusu üstünden çalıştırıyorsanız Schema Admin gurubuna üye bir user ile oturum açmanız gerekli.

  • DC üstünde ADSI EDIT i açarak “System Management” isminde bir Container oluşturmamız ve SCCM kuracağımız bilgisayarın Computer objesine bu Container üstünde yetki vermemiz gerekli.


  Yukarıdaki işlemlerden sonra kuruluma geçebiliriz.


  Seçtiğimiz ayar tek başına çalışacak bir SCCM kurulumu için geçerlidir.


  Kurulum başarılı olarak tamamlandı. Konsolu açarak Site Status ve Component Status sekmelerinden de kontrolümüzü yapıyoruz.


  Microsoft bu servisi kullanıcılarına yardım etme, Microsoft ürünleri ve teknolojileriyle ilgili bilgi bankasını genişletme amacıyla ücretsiz sunmaktadır.
  Bu içerik olduğu gibi benim tarafımdan hazırlanmış olup Microsoft tarafından herhangi gibi bir sorumluluk üstlenildiği anlamına gelmez.
  Facebook Üzerinden Takip Et!
  Twitter'da Takip Et!


  • Düzenleyen OnderDuman 27 Eylül 2012 Perşembe 08:07 Gerekli düzenlemeler yapıldı
  06 Nisan 2012 Cuma 11:47

Tüm Yanıtlar