locked
Sıkça Sorulan Sorular RRS feed

Tüm Yanıtlar

 • 1)  Eseutil yardımcı programıyla (Eseutil.exe) disk birleştirme nasıl yapılır?

  http://support.microsoft.com/kb/192185  Serkan Bark, MSFT  
  Microsoft bu servisi kullanıcılarına yardım etme, Microsoft ürünleri ve teknolojileriyle ilgili bilgi bankasını genişletme amacıyla ücretsiz sunmaktadır.
  Bu içerik "olduğu gibi benim tarafımdan" hazırlanmış olup, Microsoft tarafından herhangi gibi bir sorumluluk üstlenildiği anlamına gelmez
  4 Ekim 2010 Pazartesi 14:18
 • 2)  Exchange Server 2007 için Güncelleştirme Toplaması yüklendikten sonra bazı Exchange Server hizmetleri başlatılmıyor.

  Event ID: 5000 ,5001, 7000,  7009 Sorunlarının giderilmesi
  http://support.microsoft.com/kb/944752/tr  Serkan Bark, MSFT  
  Microsoft bu servisi kullanıcılarına yardım etme, Microsoft ürünleri ve teknolojileriyle ilgili bilgi bankasını genişletme amacıyla ücretsiz sunmaktadır.
  Bu içerik "olduğu gibi benim tarafımdan" hazırlanmış olup, Microsoft tarafından herhangi gibi bir sorumluluk üstlenildiği anlamına gelmez
  4 Ekim 2010 Pazartesi 14:18
 • 3)  Exhange Server Yapı Numaraları ve sürüm tarihlerini nasıl öğrenebilirim?

  http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/exchange-server-and-update-rollups-builds-numbers.aspx  Serkan Bark, MSFT  
  Microsoft bu servisi kullanıcılarına yardım etme, Microsoft ürünleri ve teknolojileriyle ilgili bilgi bankasını genişletme amacıyla ücretsiz sunmaktadır.
  Bu içerik "olduğu gibi benim tarafımdan" hazırlanmış olup, Microsoft tarafından herhangi gibi bir sorumluluk üstlenildiği anlamına gelmez
  4 Ekim 2010 Pazartesi 14:18
 • 4)  Exchange server 2007 ve exhange server 2010 da Nasıl kurtarma veritabanı oluşturabilirim?

  a) Exchange Management Shell Programı Yonetici modunda baslatilir
  b) Aşağıdaki komut  girilir.
  New-MailboxDatabase -Recovery -Name <Veritabanı_Adı>  -Server <Sunucu_Adı>   -EdbFilePath "<Edb_Dosya_yolu>  " -LogFolderPath "<Log_Dosya_Yolu>  "

  Örnek : New-MailboxDatabase -Recovery -Name RDB2 -Server MBX1 -EdbFilePath "C:\Recovery\RDB2\RDB2.EDB" -LogFolderPath "C:\Recovery\RDB2"
  Daha detaylı bilgi için : http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee332321.aspx  Serkan Bark, MSFT  
  Microsoft bu servisi kullanıcılarına yardım etme, Microsoft ürünleri ve teknolojileriyle ilgili bilgi bankasını genişletme amacıyla ücretsiz sunmaktadır.
  Bu içerik "olduğu gibi benim tarafımdan" hazırlanmış olup, Microsoft tarafından herhangi gibi bir sorumluluk üstlenildiği anlamına gelmez
  4 Ekim 2010 Pazartesi 14:19
 • 5)  Exchange Server 2007 veya Exchange Server 2010'te bir veritabanına bağlamaya çalıştığınızda Olay KIMLIĞI 9519 "Hata 0x80004005" hatası olay kimliğine 
       kaydediliyor.

  Hata: Belirttiğiniz bir veritabanına bağlamak Exchange değiştiremiyor. Belirtilen veritabanı: d1cdba46-6f79-46f2-ba14-3ae2fa8aad43;
  hata kodu: MapiExceptionCallFailed: veritabanı takmak için. (hr = 0x80004005 (işlem =-2147467259).
  Event ID: 9518,9519
  Çözüm: http://support.microsoft.com/kb/925825/tr  Serkan Bark, MSFT  
  Microsoft bu servisi kullanıcılarına yardım etme, Microsoft ürünleri ve teknolojileriyle ilgili bilgi bankasını genişletme amacıyla ücretsiz sunmaktadır.
  Bu içerik "olduğu gibi benim tarafımdan" hazırlanmış olup, Microsoft tarafından herhangi gibi bir sorumluluk üstlenildiği anlamına gelmez
  4 Ekim 2010 Pazartesi 14:19
 • 6)  Exchange Server  Best Practices Analyzer Nedir?

  Exchange Server Best Practices Analyzer: Otomatik olarak bir Exchange Server dağıtım ve   yapılandırmasını inceleyerek Microsoft en iyi yöntemler doğrultusunda olup olmadığını belirler. Yeni bir Exchange sunucusu yüklediğinizde, varolan bir Exchange sunucu yükseltmek istediğinizde veya yapılandırmanızda değişikliklerini yaptıktan sonra Exchange Server Best Practices Analyzerı  çalıştırmanızı öneririz.
  Daha fazla analizör için bkz:  Microsoft Exchange Analizörleri  Serkan Bark, MSFT  
  Microsoft bu servisi kullanıcılarına yardım etme, Microsoft ürünleri ve teknolojileriyle ilgili bilgi bankasını genişletme amacıyla ücretsiz sunmaktadır.
  Bu içerik "olduğu gibi benim tarafımdan" hazırlanmış olup, Microsoft tarafından herhangi gibi bir sorumluluk üstlenildiği anlamına gelmez
  4 Ekim 2010 Pazartesi 14:19
 • 7)  Exchange Server 2010 da, bir depolama grunu için döngüsel günlüğü nasıl etkinleştirebilir yada devre dışı bırakabilirim?

  (How to Enable or Disable Circular Logging for a Storage Group on exchange server 2010)
  a) Exchange Yönetim Konsolu'nu başlatın.
  b) Konsol ağacında, Sunucu Yapılandırması'nı genişletin ve ardından Posta Kutusu'nu tıklatın.
  c) Çalışma bölmesinde, etkinleştirmek veya dışı bırakın bırakmak istediğiniz Döngüsel günlüğü depolama grubunu sağ tıklatın  ve sonra Özellikler'i tıklatın.
  d) Bakım sekmesine gidin
  e) Döngüsel günlük kaydını etkinleştir onay kutusunu temizleyin veya Seçin.
  f) Tamam'ı tıklatın.
  g) Değişikliklerinizin kaydolması için Microsoft Exchange Bilgi Deposu hizmetini yeniden başlatmanız gerekir.

  Daha detaylı bilgi için : 
  http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb331968(EXCHG.80).aspx  Serkan Bark, MSFT  
  Microsoft bu servisi kullanıcılarına yardım etme, Microsoft ürünleri ve teknolojileriyle ilgili bilgi bankasını genişletme amacıyla ücretsiz sunmaktadır.
  Bu içerik "olduğu gibi benim tarafımdan" hazırlanmış olup, Microsoft tarafından herhangi gibi bir sorumluluk üstlenildiği anlamına gelmez
  4 Ekim 2010 Pazartesi 14:20
 • 8)  Windows exchange server 2007 de bir posta kutusu veritabanı için Depolama kotalarını yapılandırabilirim?

  a) Exchange Yönetim Konsolu'nu başlatın.
  b) Konsol ağacında, Sunucu yapılandırmasını genişletin ve ardından Posta Kutusu'nu tıklatın. 3.Sonuç bölmesinde depolama kotaları yapılandırmak istediğiniz posta kutusu veritabanı içeren sunucuyu seçin.
  c) Çalışma bölmesinde, depolama kotaları yapılandırmak istediğiniz posta kutusu veritabanı seçin.
  d) Eylem bölmesinde, posta kutusu veritabanı adı altında Özellikler ' i tıklatın.
  e) < posta kutusu veritabanı adı > Özellikleri, sınırları sekmesini tıklatın.
  f) Sınırları sekmesinde, Depolama sınırları altında aşağıdaki alanları doldurun:
  Sorun uyarı (KB);  Değer aralığı 0 ile 2,147,483,647 KB arasındadır.
  Gönderme boyutunu sınırla (KB); Değer aralığı 0 ile 2,147,483,647 KB arasındadır.
  Gönderme ve alma (KB); Değer aralığı 0 ile 2,147,483,647 KB arasındadır.
  g) Tamam ' ı tıklatın.

  Dahat detaylı bilgi için :
  http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb201753(EXCHG.80).aspx  Serkan Bark, MSFT  
  Microsoft bu servisi kullanıcılarına yardım etme, Microsoft ürünleri ve teknolojileriyle ilgili bilgi bankasını genişletme amacıyla ücretsiz sunmaktadır.
  Bu içerik "olduğu gibi benim tarafımdan" hazırlanmış olup, Microsoft tarafından herhangi gibi bir sorumluluk üstlenildiği anlamına gelmez
  4 Ekim 2010 Pazartesi 14:20
 • 9)  Exchange server 2007 de çevrimdışı adres defterini nasıl güncelleştirilir?

  Exchange Yönetim Konsolu'nu kullanarak Bir çevrimdışı adres defterini güncelleştirmek için aşağıdaki adımları uygulayınız:
  a) Exchange Yönetim Konsolu'nu başlatın.
  b) Konsol ağacında, Kuruluş Yapılandırması ' nı genişletin ve ardından Posta Kutusu'nu tıklatın.
  c) Sonuç bölmesinde, Çevrimdışı adres defteri sekmesini tıklatın ve güncelleştirmek istediğiniz OAB tıklatın.
  d) Eylem bölmesinde Güncelleştir ' i tıklatın.
  e) Uyarı kutusunu okuyun ve devam etmek için Evet'i tıklatın.

  Daha detaylı bilgi için : http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa997684(EXCHG.80).aspx  Serkan Bark, MSFT  
  Microsoft bu servisi kullanıcılarına yardım etme, Microsoft ürünleri ve teknolojileriyle ilgili bilgi bankasını genişletme amacıyla ücretsiz sunmaktadır.
  Bu içerik "olduğu gibi benim tarafımdan" hazırlanmış olup, Microsoft tarafından herhangi gibi bir sorumluluk üstlenildiği anlamına gelmez
  4 Ekim 2010 Pazartesi 14:20
 • 10) Exchange Server 2010 yedeklemesi gerçekleştirmek için Windows Server Yedekleme'yi nasıl kullanabilirim?

  a) Windows Server Yedekleme başlatın.
  b) Eylemler bölmesinde Backup Once tıklatın. Bir kez Yedekleme Sihirbazı görüntülenir.
  c) Yedekleme seçenekleri sayfasında, farklı seçenekleri seçin ve İleri ' yi tıklatın.
  d) Yedekleme yapılandırması Seç sayfasında, istediğiniz yedekleme türünü seçin ve İleri ' yi tıklatın:
        a)    Sunucudaki tüm birimleri yedeklemek için tam sunucu (önerilen) seçin. 
        b)    Hangi birimler yedeklemeye dahil edileceğini belirtmek için özel ' i seçin. Bu seçeneği seçerseniz, Yedekleme Öğeleri Seç sayfası görüntülenir. Yedeklenecek
               birimleri seçin ve İleri ' yi tıklatın.

  Not: 
  Varsayılan olarak, işletim sistemi bileşenleri veya uygulamaları içeren birimler yedeklemeye dahil ve dışarıda bırakılamaz. 
  e) Hedef türü belirt sayfasında, yedeği depolamak istediğiniz konumu seçin ve İleri ' yi tıklatın. Uzak paylaşılan klasör seçtiyseniz, uzak klasör belirt sayfasında görünür. Yedek dosyalar için bir UNC yolu belirtin ve erişim denetim ayarlarını yapılandırmak için aşağıdakilerden birini yapın:
         a)    Yalnızca belirtilen kullanıcı kimlik bilgileri kümesi tarafından erişilebilir olması ve İleri ' yi tıklatın için yedekleme istiyorsanız devralmaz seçin. Bir 
                kullanıcı adı ve uzak klasörü barındıran ve sonra Tamam ' ı tıklatın bilgisayarda yazma izinlerine sahip bir kullanıcı hesabının parolasını yazın. 
         b)    Yedekleme uzak klasöre erişimi olan herkes tarafından erişilebilir olmasını istiyorsanız Devral seçeneğini belirleyin ve İleri ' yi tıklatın.

  f) Gelişmiş seçenekleri belirtin sayfasında, VSS tam yedekleme ' yi seçin ve İleri ' yi tıklatın.
  g) Onay sayfasında, yedekleme ayarlarını gözden geçirin ve sonra Yedekleme'yi tıklatın.
  h) Yedekleme ilerleme durumu sayfasında, durumunu ve ilerlemesini yedekleme işleminin görüntüleyebilirsiniz.
  i) Yedekleme işlemi tamamlandığında Kapat ' ı tıklatın.

  Daha detaylı bilgi için : http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd876854.aspx  Serkan Bark, MSFT  
  Microsoft bu servisi kullanıcılarına yardım etme, Microsoft ürünleri ve teknolojileriyle ilgili bilgi bankasını genişletme amacıyla ücretsiz sunmaktadır.
  Bu içerik "olduğu gibi benim tarafımdan" hazırlanmış olup, Microsoft tarafından herhangi gibi bir sorumluluk üstlenildiği anlamına gelmez
  4 Ekim 2010 Pazartesi 14:21
 • 11) Alan adı olmadan OWA'da nasıl erişim sağlanır?

  Exchange 2003 de özelleştirmek :  Kullanıcılar OWA üzerinde oturum açmaya çalıştığında, kendilerine kullanıcı adı ve şifre girmesini gerektiren bir oturum açma iletişim kutusu görüntülenir. Varsayılan olarak kullanıcı adı, Exchange Server 2003 oturum açma iletişim kutusunda görüldüğü biçimde girilmelidir: Alan Adı \ Kullanıcı Adı. Aslında OWA’ya alan olmadan erişim sağlayabilmek için Exchange Server 2003’ü özelleştirebiliriz.
  Daha  fazla Bilgi için : http://support.microsoft.com/?id=903942

  Exchange 2007 de özelleştirmek:
  a) Exchange Management Console ekranını genişletiniz
  b) Server Configuration içinde Client Access alanını seçerek OWA sekmesine tıklayınız
  c) OWA’yı seçerek özelliklere tıklayınız
  d) Authentication sekmesine tıklayınız
  e) Use forms-based authentication altında, User name only alanını seçiniz.
  f)  Browse sekmesine tıklayıp, mycompany.com şeklinde gibi alan adınızı seçiniz
  g) OK sekmesine tıklayınız
  h) Apply ve OK sekmesine tıkladıktan sonra, bu değişiklikleri etkin kılmak için IIS’i yeniden başlatmanız gerektiğini belirten bir uyarı alacaksınız
  i)  Komut satırı veya PowerShell üzerinden IISRESET /NOFORCE komutunu kullanarak IIS’i yeniden başlatınız

     Serkan Bark, MSFT  
  Microsoft bu servisi kullanıcılarına yardım etme, Microsoft ürünleri ve teknolojileriyle ilgili bilgi bankasını genişletme amacıyla ücretsiz sunmaktadır.
  Bu içerik "olduğu gibi benim tarafımdan" hazırlanmış olup, Microsoft tarafından herhangi gibi bir sorumluluk üstlenildiği anlamına gelmez
  4 Ekim 2010 Pazartesi 14:21
 • 12) Exchange server 2003  üzerinde Relay kontrolünü yapmamız için bize yardımcı olan seçenekler nelerdir?

  Exchange 2003 üzerinde relay ayarlarının kontrolü için SMTP Virtual Server altında iki, SMTP Connector altında bir seçenek mevcuttur. Bu kontrol için;
  a) Exchange System Manager->Administrative Group->Server->Protocol->SMTP->Virtual Server->Access Sekmesi ->Relay Butonu
  Bu seçenek hangi bilgisayar üzerinden SMTP sanal sunucuya mail relay tanımı yapılacağını kontrol eder.

  b) ESM->Administrative Group->Server->Protocol->SMTP->Virtual Server->Access sekmesi->Relay butonu
  Bu seçenek; kimliği doğrulanmış kullanıcının, SMTP sanal sunucu üzerinden e-posta geçişinin mümkün olup olmadığını kontrol eder. Eğer bu seçenek seçilmez ise, kullanıcının kimliği doğrulanmış olsa bile SMTP sanal sunucu üzerinden e-posta geçişi yapamaz. Seçeneği işaretleme yapmadıktan sonra, Users sekmesi aktif olur ve SMTP sanal sunucu üzerinden e-posta geçişi için belirli kullanıcıları seçebilirsiniz

  c) ESM->Administrative Group->Routing Group->Connectors->SMTP connector ->Address Space sekmesi
  Eğer bu seçeneği seçerseniz; kullanıcı yetkilendirmesinin olup olmadığına bakılmaksızın SMTP connector üzerindeki Address Space alanına mail gönderebilir. Bu yüzden SMTP connector üzerinde * şeklinde Address Space varsa, Allow mesajlarının bu etki alanlarına iletileceğinin seçili olmadığını unutmayın. Aksi takdirde Exchange Sunucunuz relay geçişine açık durumdadır  Serkan Bark, MSFT  
  Microsoft bu servisi kullanıcılarına yardım etme, Microsoft ürünleri ve teknolojileriyle ilgili bilgi bankasını genişletme amacıyla ücretsiz sunmaktadır.
  Bu içerik "olduğu gibi benim tarafımdan" hazırlanmış olup, Microsoft tarafından herhangi gibi bir sorumluluk üstlenildiği anlamına gelmez
  4 Ekim 2010 Pazartesi 14:21
 • 13) Varsayılan web sitesi, OWA sanal dizinine nasıl yönlendirilir?

  IIS6.0 için
  a) IIS Yönetim Konsolunu açınız
  b) Web site-Varsayılan Web Site alanına geliniz
  c) Varsayılan Web Site üzerinde sağ tıklayınız ve Özelliklere geliniz.
  d) Home Directory sekmesini açınız
  e) URL için yönlendirmeyi kontrol ediniz
  f) OWA için yönlendirme tanımlayınız. (  /Owa gibi )
  g) Bu URL altındaki dizini kontrol ediniz
  h) Komut satırında iisreset /noforce yazarak çalıştırınız.

  IIS 7.0 için
  a) IIS Yönetim Konsolunu açınız
  b) Web site-Varsayılan Web Site alanına geliniz
  c) Default Web Site ana sayfada (sağ bölgesi) bulunan HTTP Redirect alanını bulunuz
  d) HTTP Redirect sekmesine tıklayınız
  e) Bu hedefe yönlendirme isteklerini kontrol ediniz
  f) Aşağıdaki boş alanda /OWA yazınız
  g) Sağ bölümde bulunan Eylemler panelinde Apply sekmesine tıklayınız
  h) Komut satırında iisreset /noforce yazarak çalıştırınız.

  ISA için
  a) ISA Yönetim Konsolunu açınız
  b) OWA Web Publishing Rule alanına geliniz
  c) Rule üzerinde sağ tıklayarak özelliklere geliniz
  d) Path alanına geliniz
  e) Add sekmesine tıklayarak Path Mapping penceresini açınız
  f) Local adres için type/OWA tanımlayınız
  g) Dış adres için type/* tanımlayınız  Serkan Bark, MSFT  
  Microsoft bu servisi kullanıcılarına yardım etme, Microsoft ürünleri ve teknolojileriyle ilgili bilgi bankasını genişletme amacıyla ücretsiz sunmaktadır.
  Bu içerik "olduğu gibi benim tarafımdan" hazırlanmış olup, Microsoft tarafından herhangi gibi bir sorumluluk üstlenildiği anlamına gelmez
  4 Ekim 2010 Pazartesi 14:22
 • 14) Veritabanını online birleştirmek ile offline birleştirmek arasındaki fark nedir?

  Online Defragmentation    (Online Birleştirme)
  a) Online olarak veritabanını birleştirilir. Veritabanı Dismount edilmeden kullanılabilir.
  b) Veritabanı bakım sürecinin bir parçası olarak otomatik olarak başlayacaktır
  c) Artık kullanılmayan veritabanı nesnelerini belirleyerek, veritabanı dosya boyutunda değişim yapmadan kaldırır

  Offline Defragmentation  (Offline Birleştirme)
  a) İlk olarak veritabanını dismount etmelisiniz
  b) Manuel olarak Eseutil /d komutu çalıştırılır
  c) Exchange veritabanının fiziksel boyutun düşürülür

     Serkan Bark, MSFT  
  Microsoft bu servisi kullanıcılarına yardım etme, Microsoft ürünleri ve teknolojileriyle ilgili bilgi bankasını genişletme amacıyla ücretsiz sunmaktadır.
  Bu içerik "olduğu gibi benim tarafımdan" hazırlanmış olup, Microsoft tarafından herhangi gibi bir sorumluluk üstlenildiği anlamına gelmez
  4 Ekim 2010 Pazartesi 14:22
 • 15) Offline veritabanı birleştirme işleminden sonra ne kadar bir boş alan kalır?

  Olay görüntüleyicisi içinde Olay Kimliği 1221 olan kayıtları kontrol ediniz
  Olay Kimliği: 1221 –Online birleştirme işlemi sonladırıldıktan sonra veritabanı boş alan miktarı vardır.
  Veritabanını dismount edin ve komut satırından ESEUTIL.EXE /MS komutunu çalıştırarak store içindeki yaklaşık alan boyutunu görüntüleyin.  Serkan Bark, MSFT  
  Microsoft bu servisi kullanıcılarına yardım etme, Microsoft ürünleri ve teknolojileriyle ilgili bilgi bankasını genişletme amacıyla ücretsiz sunmaktadır.
  Bu içerik "olduğu gibi benim tarafımdan" hazırlanmış olup, Microsoft tarafından herhangi gibi bir sorumluluk üstlenildiği anlamına gelmez
  4 Ekim 2010 Pazartesi 14:22
 • 16) Veritabanının mount edilememesi problemi nasıl giderilir?

  a) Eğer tüm store’lar mount edilemiyor ise, ilk olarak aşağıdaki servislerin çalışıyor durumda olduğunu kontrol ediniz.
  Microsoft Exchange Information Store
  Microsoft Exchange System Attendant


  Eğer Dosya Tabanlı bir Antivirüs Yazılımı kullanıyorsanız, Exchange sunucusundaki program ve veritabanı dosyalarının taranmasını kontrol ediniz. Lütfen antivirüs yazılımını devre dışı bırakın ve sorunu tekrar test ediniz. Sorunu ortadan kaldırmak amacıyla yeni bir veritabanı oluşturabilir ve mount edilebilir olup olmadığını gözlemleyebilirsiniz.
  b) Eğer mount işlemi başarısız olursa, ilk olarak Exchange Stardart Edition yüklü sunucunuzda mailbox store’un 16 GB sınırında olup olmadığını kontrol ediniz.
  Eğer uygulamada, fiziksel depolama ile ilgili bir sorunu belirten -1018 veya -1022 hata logları varsa KB 314917 makalesini inceleyiniz.
  c) Veritabanınızın doğru(tutarlı) bir şekilde kapatıldığından emin olunuz. ESEUTIL /MH komut işlemini kullanınız. Eğer veritabanı kapatılması işlemi yanlış(tutarsız) şekilde olursa, mount işlemini gerçekleştiremezsiniz ve en az bir işlem günlüğünü temiz duruma getirmek için tekrar etmeniz gerekir
  d) Veritabanı bütünlüğünü doğrulayınız. ESEUTIL /G komut işlemi ile veritabanının düşük seviyede bütünlüğünü kontrol ediniz.  Serkan Bark, MSFT  
  Microsoft bu servisi kullanıcılarına yardım etme, Microsoft ürünleri ve teknolojileriyle ilgili bilgi bankasını genişletme amacıyla ücretsiz sunmaktadır.
  Bu içerik "olduğu gibi benim tarafımdan" hazırlanmış olup, Microsoft tarafından herhangi gibi bir sorumluluk üstlenildiği anlamına gelmez
  4 Ekim 2010 Pazartesi 14:22
 • 17) OWA ile ilgili sanal dizini nasıl sıfırlarız?

  Neden: OWA ile ilgili sorunda ilerleyemediğimiz zaman, OWA ile ilgili sanal dizini sıfırlamayı öneririz.
  Not: Lütfen başlamadan önce IIS ayarları, iç URL, Dış URL ve Client Access Server / Front-end Server üzerinde yapılan bazı diğer ayarları yedekleyiniz.

  Exchange 2007 için:
  OWA ile bağlantılı olan Sana Dizini sıfırlayınız
  Daha detaylı bilgi için : http://support.microsoft.com/kb/941201/tr
  Bunun yanısıra CAS’ı silebilir ve yeniden yükleyerek varsayılan ayarlara çevirebilirsiniz.

  Exchange 2003 için:
  Exchange 2003’teki Outlook Web Access, Exchange ActiveSync, and Outlook Mobile Access servisleri için gerekli olan varsayılan sanal dizinler nasıl sıfırlanır?
  Daha fazla bilgi için : http://support.microsoft.com/kb/883380

  Ayrıca:
  IIS 7.0 yapılandırma yedekleri nasıl oluşturulur ve yönetilir?
  http://support.microsoft.com/kb/954872

  Windows Server 2003'te IIS 6.0 kullanılarak Metabase yedekleme oluşturma
  http://support.microsoft.com/kb/324277  Serkan Bark, MSFT  
  Microsoft bu servisi kullanıcılarına yardım etme, Microsoft ürünleri ve teknolojileriyle ilgili bilgi bankasını genişletme amacıyla ücretsiz sunmaktadır.
  Bu içerik "olduğu gibi benim tarafımdan" hazırlanmış olup, Microsoft tarafından herhangi gibi bir sorumluluk üstlenildiği anlamına gelmez
  4 Ekim 2010 Pazartesi 14:22