none
sccm bat veya cmd deployment RRS feed

  • Soru

  • %WINDIR%\System32\odbcconf.exe CONFIGDSN "SQL Server" "DSN=xxxxxx|Description=xxxxx|SERVER=xxxxx|Trusted_Connection=no|Database=xxxx"

    bu komutu bat ve cmd uzantılı olarak client deploy ettiğimde calistiramiyorum. hata kodu donmuyor calisiyor fakat ODBC de her hangi bir sey olmuyor. komutu download ettiği yerden elle çalıştırdığımda çalışıyor..

    23 Ağustos 2014 Cumartesi 19:32

Tüm Yanıtlar