none
SQL query de problem ?

    Soru

  • Merhaba

    Aşağıdaki SQL sorgusunda iki farklı table var.

    Örneğin

    Stokkarti tablosu

    id    kod  ad

    1     1      Kalem

    StokHareket tablosunda

    Giriş     Çıkış    Stokid

    10        0           1

    15        0           1

    0         5           1

    Bu durumda şu sonucu nasıl alabilirim ?

    kod ad giriş çikis mevcut

    1     kalem 25   5    20

    SELECT        x_stokkarti_F_001.x_kod, x_stokkarti_F_001.x_adi,x_stokhareket_F_001. x_girismiktar, x_stokhareket_F_001.x_cikismiktar
    FROM            x_stokhareket_F_001 INNER JOIN
                             x_stokkarti_F_001 ON x_stokhareket_F_001.x_stokid = x_stokkarti_F_001.x_id
    WHERE        (x_stokhareket_F_001.x_cariid = @cariid)

    10 Haziran 2012 Pazar 13:18

Yanıtlar