locked
Usbstor ile flashdisk engelleniyor ama telefon ile mp3 player gidi depolama aygıtları engellenemiyor RRS feed

 • Soru

 •     Usbstor kullanılarak regedit üzerinden flashdisk depolama engellenebiliyor ama telefon mp3player gibi aygıtlar engellenemiyor. bunun özel bir sebebi yada yöntemi varmıdır.

  Başlat'ı ve ardından Çalıştır'ı tıklatın.
  Aç kutusuna regedit yazın ve Tamam'ı tıklatın.
  Aşağıdaki kayıt defteri anahtarını bulun ve tıklatın:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UsbStor
  Ayrıntılar bölmesinde, Start öğesini çift tıklatın.
  Değer verisi kutusuna, 4 yazın, Onaltılık'ı tıklatın (önceden seçili değilse) ve ardından Tamam'ı tıklatın.
  Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nden çıkın.

  Basit bir engelleme yöntemi


  12 Kasım 2013 Salı 14:09

Tüm Yanıtlar

 • Bu durumu en sağlıklı 3 party yazılımlar ile çözebilirsiniz.

  Ufuk TATLIDIL http://www.msexchangetr.org/ http://www.get-exchangeserver.com/

  3 Aralık 2013 Salı 14:22