none
Exchange ortak imza RRS feed

  • Soru

  • Exchange servera bağlı kullanıcıların, outlooklarında ortak imza kullanmasını sağlayabilirmiyiz. Bütün kullanıcılar outlooklarında farklı imzalar kullanıyorlar. Bütün bilgisayarları dolaşıp outlookta ortak imza ayarlama yapmak zor oluyor. Exchange üzerinden yapılacak ayar ile bütün kullanıcıların aynı imza standatını kullanması sağlanabilir mi?
    • Değiştirilmiş Tür OnderDuman 11 Eylül 2012 Salı 17:37 Tartışma değil bir soru sorulmuş.
    11 Eylül 2012 Salı 12:30

Tüm Yanıtlar