none
Sql 'de aynı verileri toplayıp(Sum) yeni gelen verileri aynı tabloya nasıl insert ederiz(Eskileri silerek)? RRS feed

 • Soru

 • Select Barkodu,Urun_Adi, SUM(Kalan) As Kalan from Urunler Group By Barkodu,Urun_Adi order by Urun_Adi

  Bu sorgu ile verileri Urunler isimli tablodan sorguluyorum ve aynı barkoda

  ait "Kalan"kısımlarını topluyorum.(Exceldeki Etopla gibi)(Çok sayıda tekrarlı veri var)

  Bu gelen sonucu nasıl aynı tabloya dönüştürebilirim.

  (Eski verileri silerek)

  Eğer bu mümkün değilse başka çözümler nelerdir?

  Şimdiden teşekkürler.
  • Düzenleyen EGESAYIM 29 Temmuz 2019 Pazartesi 19:25 Eksik bilgi
  29 Temmuz 2019 Pazartesi 19:20

Tüm Yanıtlar

 • CREATE PROCEDURE UrunEkle
  @UrunAdi NVARCHAR(50)
  @Adet INT
  AS
  BEGIN
     SET NOCOUNT ON
     IF NOT EXISTS (SELECT UrunAdi FROM TblUrunler WHERE UrunAdi = @UrunAdi) 
       INSERT INTO TblUrunler SELECT UrunAdi,Adet….
     ELSE
        UPDATE TblUrunler SET Adet = Adet + ISNULL(@Adet,0) WHERE UrunAdi = @UrunAdi
  END
  Bu kod ile ürün ekleme işlemlerini yapmalısınız. Mevcut Tabloyu aktarmak için ise ; 

  SELECT UrunAdi,SUM(Adet) AS Adet INTO #tmpUrunler FROM TblUrunler GROUP BY UrunAdi;
  
  
  TRUNCATE TABLE TblUrunler
  
  
  INSERT INTO TblUrunler 
  SELECT * FROM #tmpUrunler
  


  26 Eylül 2019 Perşembe 06:39