none
Exchange Database Logfile error RRS feed

  • Soru

  • Merhaba

    Exchange 2016 DAG yapısında iki sunucumuz var. DB lerden birine ait log dosyası aşağı hatayı veriyor. Nasıl düzeltebilirim?

    "The Microsoft Exchange Replication service encountered an error while inspecting the logs and database for MB03\EXC01 on startup. Error: File check failed : Logfile 'G:\MB03-Log\E0300000004.log' was not found."

    29 Ocak 2021 Cuma 17:17

Tüm Yanıtlar