none
SqlException ErrorCode = -2146232060 "Timeout süresi doldu. İşlem tamamlanmadan zaman aşımı süresi doldu veya sunucu yanıt vermiyor." RRS feed

 • Soru

 • Başlıkta hepsini yazdım aslında :)
  C#ta şöyle bir kodum var:

   try
        {
          Stopwatch watch = new Stopwatch();
          watch.Start();
          using (SqlConnection con = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["ConnectionStringAzure"].ConnectionString))
          {
            using (SqlCommand cmd = new SqlCommand("TRUNCATE TABLE [IpadTest].[SalesPrice]", con))
            {
  
              con.Open();
              //cmd.CommandTimeout = 0; // bunu da denedim
              cmd.ExecuteNonQuery();
              con.Close();
  
            }
          }
          using (SqlConnection con1 = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["ConnectionString"].ConnectionString))
          {
            using (SqlCommand cmdCek = new SqlCommand("SELECT * FROM [Azure_SalesPrice]", con1))
            {
  
              SqlDataReader dr;
              con1.Open();
              //cmdCek.CommandTimeout = 0; //bunu da denedim
              dr = cmdCek.ExecuteReader();
           
          SqlBulkCopy bc = new SqlBulkCopy(ConfigurationManager.ConnectionStrings["ConnectionStringAzure"].ConnectionString, SqlBulkCopyOptions.KeepIdentity);
  
          bc.DestinationTableName = "[IpadTest].[SalesPrice]";
  
          bc.WriteToServer(dr);
  
          bc.Close();
          dr.Close();
          con1.Close();
            }
          }
          watch.Stop();
          Console.WriteLine("Completion time: {0}.{1}:{2}", watch.Elapsed.Minutes, watch.Elapsed.Seconds, watch.Elapsed.Milliseconds);
          Console.ReadLine();
        }
        catch (SqlException ex)
        {
            Console.WriteLine(ex.Message);
            Console.WriteLine(ex.Number);
            Console.ReadLine();
        }

  Connection Stringlerim şöyle:

   <add name="ConnectionString" connectionString="Data Source='xxx'; Initial Catalog='xxx'; integrated security=true;"/>
   <add name="ConnectionStringAzure" connectionString="Data Source='xxx.database.windows.net'; Initial Catalog='xxx'; User ID=xxx; Password=#######; "/>
  
  -- Şunları ekleyerek te denedim
  Min Pool Size=10; Max Pool Size=15;
  

  ve aldığım ilginç hata şu:
  SqlException Error -2

  Böyle bir hata kodu ilk defa görüyorum :)
  Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler.


  ynstek


  • Düzenleyen Yunus Tek 8 Mart 2016 Salı 15:25
  8 Mart 2016 Salı 15:22

Tüm Yanıtlar