none
איך ניתן לחסום את הWIFI במחשב על ידי ססמה שלא יהיה ניתן לגשת ולהפעיל את הWIFI במחשב כלל אלה רק על ידי אדם שיודע את הססמה RRS feed

  • السؤال

  • איך ניתן לחסום את הWIFI במחשב על ידי ססמה שלא יהיה ניתן לגשת ולהפעיל את הWIFI במחשב כלל אלה רק על ידי אדם שיודע את הססמה 
    24/شوال/1440 04:45 ص