none
Clean out system volume information folder RRS feed

Odpovědi

  • Go to Control Panel > All Control Panel Items > System > System Protection (in the left pane) > System Protection Tab > Configure allows you to delete restore points, change the settings and change the disk space allocation.
    • Navržen jako odpověď Andre.Ziegler sobota 18. září 2010 14:15
    • Označen jako odpověď cmtbob sobota 18. září 2010 17:21
    sobota 18. září 2010 7:52

Všechny reakce