none
nefunkční replikace Sysvol, Netlogon - Windows Server 2016 jako dalsi AD v domene Windows Server 2008R2 RRS feed

 • Dotaz

 • Dokáže někdo pomoci s tímto problémem

  V doméně je jedno AD Windows Server 2008 R2 (uroveň i funkčnost domeny je na 2008R2) do kterého jsem přiřadil Windows 2016 server jako další AD

  Bohužel po přidání se neche synchronizovat z serveru 2008 na server 2016 sysvol a netlogon

  v logu vidim toto: 

   Služba replikace souborů (FRS) má potíže při povolování replikace z xxSERVER do xxSRV01 pro c:\windows\sysvol\domain s použitím názvu DNS xxSERVER.xx.local. Služba bude akci zkoušet znovu. 
   Toto upozornění mohlo být zobrazeno z jednoho z následujících důvodů. 

   [1] Služba FRS nemůže z tohoto počítače správně přeložit název DNS xxSERVER.xx.local. 
   [2] Služba FRS není na serveru xxSERVER.xx.local spuštěna. 
   [3] Informace o topologii ve službě Active Directory Domain Services pro tuto repliku nebyly dosud replikovány do všech řadičů domény. 

   Tato zpráva protokolu událostí se zobrazí pro každé připojení jen jednou. Po odstranění potíží bude zobrazena jiná zpráva protokolu událostí označující navázání připojení.

  Servery na sebe vidi, DNS se replikuje

  dekuji za pripadnou radu

  J.H.


  středa 2. října 2019 14:33

Všechny reakce

 • co rika dcdiag? Pouzivas tedy FRS a ne DFSR?

  MP

  středa 2. října 2019 15:48
  Moderátor
 • pouzivam FRS, pridal jsem server s 2016 jako dalsi AD nicmene neprobehla ani se nevytvorila sdilena slozka sysvol ani netlogon

  koukal jsem na serveru kde je AD 2008R2 na chybovou hlasku co by s tim mohla mit neco spolecneho ...

  --------------

  Služba replikace souborů zjistila, že sada replik DOMAIN SYSTEM VOLUME (SYSVOL SHARE) je ve stavu JRNL_WRAP_ERROR.
   
   Název sady replik: DOMAIN SYSTEM VOLUME (SYSVOL SHARE)
   Kořenová cesta repliky: c:\windows\sysvol\domain
   Kořenový svazek repliky: \\.\C:
   Sada replik se dostane do stavu JRNL_WRAP_ERROR, jestliže při pokusu o čtení není nalezen záznam deníku USN systému souborů NTFS. To může být způsobeno jedním z následujících důvodů.
   
   [1] Svazek \\.\C: byl zformátován.
   [2] Deník USN systému souborů NTFS na svazku \\.\C: byl odstraněn.
   [3] Deník USN systému souborů NTFS na svazku \\.\C: byl zkrácen. Program Chkdsk může deník zkrátit, pokud zjistí na jeho konci poškozené položky.
   [4] Služba replikace souborů nebyla v tomto počítači dlouho spuštěna.
   [5] Služba replikace souborů nestačí rychlosti vstupně-výstupních diskových operací na svazku \\.\C:.
   Nastavení parametru registru Enable Journal Wrap Automatic Restore na hodnotu 1 způsobí, že pro automatické obnovení z tohoto chybového stavu bude nutné použít  následující postup.
   [1] Při prvním cyklickém dotazování, ke kterému dojde za 5 minut, bude tento počítač odstraněn ze sady replik. Pokud nechcete čekat 5 minut, spuštěním příkazu net stop ntfrs a následně příkazu net start ntfrs restartujte Službu replikace souborů.
   [2] Při cyklickém dotazování po odstranění tohoto počítače bude počítač znovu přidán do sady replik. Opětovné přidání aktivuje úplnou synchronizaci stromu sady replik.
   
  UPOZORNĚNÍ: Data ve stromu replik pravděpodobně nebudou během procesu obnovení k dispozici. Nastavením výše zmíněného parametru registru zpět na hodnotu 0 zabráníte neočekávané nedostupnosti dat během automatického obnovení v případě, že opět dojde k tomuto chybovému stavu.
   
  Uvedený parametr registru změníte spuštěním programu regedit.
   
  Klikněte na tlačítko Start, příkaz Spustit a zadejte řetězec regedit.
   
  Rozbalte položku HKEY_LOCAL_MACHINE.
  Klikněte na cestu ke klíči:
     System\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters.
  Dvakrát klikněte na název hodnoty
     Enable Journal Wrap Automatic Restore
  a hodnotu aktualizujte.
   
  Pokud název hodnoty není k dispozici, můžete jej přidat následujícím způsobem: V nabídce Úpravy klikněte na příkaz Nový a potom klikněte na příkaz Hodnota DWORD. Zadejte název hodnoty přesně tak, jak je uvedeno výše.

  --------------

  kde jsem nasel reseni  tady

  http://www.it24x7.net/?p=804

  jen netusim aby to nebyla znelka pro pruse....

  dcdiag prave hlasi ze neni sdileni sysvol a netlogonna novem serveru

  Windows 2008 R2 AD

  Microsoft Windows [Verze 6.1.7601]
  Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.

  C:\Users\Administrator>dcdiag

  Diagnostika adresářového serveru

  Provádění počáteční instalace:
     Probíhá pokus o vyhledání domovského serveru...
     Domovský server = xxSERVER
     * Byla identifikována doménová struktura služby Active Directory.
     Shromažďování počátečních informací bylo dokončeno.

  Provádění počátečních požadovaných testů

     Testování - server: Default-First-Site-Name\xxSERVER
        Spouštění testu: Connectivity
           ......................... xxSERVER - úspěšný test Connectivity

  Provádění primárních testů

     Testování - server: Default-First-Site-Name\xxSERVER
        Spouštění testu: Advertising
           ......................... xxSERVER - úspěšný test Advertising
        Spouštění testu: FrsEvent
           Za posledních 24 hodin po nastavení sdílení svazku SYSVOL se objevily
           události spojené s varováním nebo chybou. Potíže s neúspěšnou
           replikací svazku SYSVOL mohou způsobit potíže se zásadami skupin.
           ......................... xxSERVER - neúspěšný test FrsEvent
        Spouštění testu: DFSREvent
           ......................... xxSERVER - úspěšný test DFSREvent
        Spouštění testu: SysVolCheck
           ......................... xxSERVER - úspěšný test SysVolCheck
        Spouštění testu: KccEvent
           ......................... xxSERVER - úspěšný test KccEvent
        Spouštění testu: KnowsOfRoleHolders
           ......................... xxSERVER - úspěšný test KnowsOfRoleHolders
        Spouštění testu: MachineAccount
           ......................... xxSERVER - úspěšný test MachineAccount
        Spouštění testu: NCSecDesc
           ......................... xxSERVER - úspěšný test NCSecDesc
        Spouštění testu: NetLogons
           ......................... xxSERVER - úspěšný test NetLogons
        Spouštění testu: ObjectsReplicated
           ......................... xxSERVER - úspěšný test ObjectsReplicated
        Spouštění testu: Replications
           ......................... xxSERVER - úspěšný test Replications
        Spouštění testu: RidManager
           ......................... xxSERVER - úspěšný test RidManager
        Spouštění testu: Services
           ......................... xxSERVER - úspěšný test Services
        Spouštění testu: SystemLog
           Došlo k chybové události. ID události: 0xC000271A
              Čas vygenerování: 10/02/2019   18:16:24
              Řetězec událostí:
              Server {3EB3C877-1F16-487C-9050-104DBCD66683} se v daném časovém lim
  itu neregistroval u služby DCOM.
           Došlo k upozorňovací události. ID události: 0x8000001D
              Čas vygenerování: 10/02/2019   18:19:32
              Řetězec událostí:
              Služba KDC (Key Distribution Center) nenalezla vhodný certifikát pro
   použití při přihlašování pomocí čipových karet nebo se certifikát služby KDC ne
  podařilo ověřit. Nebude-li tento problém vyřešen, nebude přihlašování pomocí čip
  ových karet pravděpodobně správně fungovat. Chcete-li problém opravit, ověřte st
  ávající certifikát služby KDC pomocí programu certutil.exe nebo zapište nový cer
  tifikát služby KDC.
           Došlo k chybové události. ID události: 0xC00110F1
              Čas vygenerování: 10/02/2019   18:20:20
              Řetězec událostí:
              Server WINS nemohl inicializovat zabezpečení pro umožnění operací po
  uze pro čtení.
           Došlo k upozorňovací události. ID události: 0x00002724
              Čas vygenerování: 10/02/2019   18:20:22
              Řetězec událostí:
              Tento počítač má nejméně jednu dynamicky přidělovanou IPv6 adresu. P
  ro zajištění spolehlivé funkčnosti serveru DHCPv6 by měly být používány pouze st
  atické IPv6 adresy.
           Došlo k chybové události. ID události: 0x00000416
              Čas vygenerování: 10/02/2019   18:20:22
              Řetězec událostí:
              Služba DHCP/BINL v místním počítači, který patří do domény xx.loca
  l pro správu systému Windows, zjistila, že nemá oprávnění ke spuštění. Služba za
  stavila operace, které prováděla u klientů. Následují některé možné příčiny toho
  to stavu:
           Došlo k upozorňovací události. ID události: 0x00000090
              Čas vygenerování: 10/02/2019   18:20:36
              Řetězec událostí:
              Bylo zastaveno inzerování služby Systémový čas jako spolehlivého zdr
  oje času.
           Došlo k chybové události. ID události: 0xC0002720
              Čas vygenerování: 10/02/2019   18:21:16
              Řetězec událostí:
              Nastavení oprávnění specifické pro aplikaci neuděluje oprávnění Míst
  ní Spuštění pro serverovou aplikaci COM s identifikátorem CLSID
           Došlo k upozorňovací události. ID události: 0x000003F6
              Čas vygenerování: 10/02/2019   18:21:54
              Řetězec událostí:
              Překlad názvu 110.219.234.185.in-addr.arpa nebyl v požadované době d
  okončen. Žádný z nakonfigurovaných serverů DNS neodpověděl.
           Došlo k upozorňovací události. ID události: 0x000727AA
              Čas vygenerování: 10/02/2019   18:23:22
              Řetězec událostí:
              Službě WinRM se nepodařilo vytvořit následující hlavní názvy služby
  (SPN): WSMAN/xxSERVER.xx.local; WSMAN/xxSERVER.
           ......................... xxSERVER - neúspěšný test SystemLog
        Spouštění testu: VerifyReferences
           ......................... xxSERVER - úspěšný test VerifyReferences


     Spouštění testů oddílů na: ForestDnsZones
        Spouštění testu: CheckSDRefDom
           ......................... ForestDnsZones - úspěšný test CheckSDRefDom
        Spouštění testu: CrossRefValidation
           ......................... ForestDnsZones - úspěšný test
           CrossRefValidation

     Spouštění testů oddílů na: DomainDnsZones
        Spouštění testu: CheckSDRefDom
           ......................... DomainDnsZones - úspěšný test CheckSDRefDom
        Spouštění testu: CrossRefValidation
           ......................... DomainDnsZones - úspěšný test
           CrossRefValidation

     Spouštění testů oddílů na: Schema
        Spouštění testu: CheckSDRefDom
           ......................... Schema - úspěšný test CheckSDRefDom
        Spouštění testu: CrossRefValidation
           ......................... Schema - úspěšný test CrossRefValidation

     Spouštění testů oddílů na: Configuration
        Spouštění testu: CheckSDRefDom
           ......................... Configuration - úspěšný test CheckSDRefDom
        Spouštění testu: CrossRefValidation
           ......................... Configuration - úspěšný test
           CrossRefValidation

     Spouštění testů oddílů na: xx
        Spouštění testu: CheckSDRefDom
           ......................... xx - úspěšný test CheckSDRefDom
        Spouštění testu: CrossRefValidation
           ......................... xx - úspěšný test CrossRefValidation

     Spouštění testů organizace na: xx.local
        Spouštění testu: LocatorCheck
           ......................... xx.local - úspěšný test LocatorCheck
        Spouštění testu: Intersite
           ......................... xx.local - úspěšný test Intersite

  C:\Users\Administrator>
  C:\Users\Administrator>dcdiag

  Diagnostika adresářového serveru

  Provádění počáteční instalace:
     Probíhá pokus o vyhledání domovského serveru...
     Domovský server = xxSERVER
     * Byla identifikována doménová struktura služby Active Directory.
     Shromažďování počátečních informací bylo dokončeno.

  Provádění počátečních požadovaných testů

     Testování - server: Default-First-Site-Name\xxSERVER
        Spouštění testu: Connectivity
           ......................... xxSERVER - úspěšný test Connectivity

  Provádění primárních testů

     Testování - server: Default-First-Site-Name\xxSERVER
        Spouštění testu: Advertising
           ......................... xxSERVER - úspěšný test Advertising
        Spouštění testu: FrsEvent
           Za posledních 24 hodin po nastavení sdílení svazku SYSVOL se objevily
           události spojené s varováním nebo chybou. Potíže s neúspěšnou
           replikací svazku SYSVOL mohou způsobit potíže se zásadami skupin.
           ......................... xxSERVER - neúspěšný test FrsEvent
        Spouštění testu: DFSREvent
           ......................... xxSERVER - úspěšný test DFSREvent
        Spouštění testu: SysVolCheck
           ......................... xxSERVER - úspěšný test SysVolCheck
        Spouštění testu: KccEvent
           ......................... xxSERVER - úspěšný test KccEvent
        Spouštění testu: KnowsOfRoleHolders
           ......................... xxSERVER - úspěšný test KnowsOfRoleHolders
        Spouštění testu: MachineAccount
           ......................... xxSERVER - úspěšný test MachineAccount
        Spouštění testu: NCSecDesc
           ......................... xxSERVER - úspěšný test NCSecDesc
        Spouštění testu: NetLogons
           ......................... xxSERVER - úspěšný test NetLogons
        Spouštění testu: ObjectsReplicated
           ......................... xxSERVER - úspěšný test ObjectsReplicated
        Spouštění testu: Replications
           ......................... xxSERVER - úspěšný test Replications
        Spouštění testu: RidManager
           ......................... xxSERVER - úspěšný test RidManager
        Spouštění testu: Services
           ......................... xxSERVER - úspěšný test Services
        Spouštění testu: SystemLog
           Došlo k chybové události. ID události: 0xC000271A
              Čas vygenerování: 10/02/2019   18:16:24
              Řetězec událostí:
              Server {3EB3C877-1F16-487C-9050-104DBCD66683} se v daném časovém lim
  itu neregistroval u služby DCOM.
           Došlo k upozorňovací události. ID události: 0x8000001D
              Čas vygenerování: 10/02/2019   18:19:32
              Řetězec událostí:
              Služba KDC (Key Distribution Center) nenalezla vhodný certifikát pro
   použití při přihlašování pomocí čipových karet nebo se certifikát služby KDC ne
  podařilo ověřit. Nebude-li tento problém vyřešen, nebude přihlašování pomocí čip
  ových karet pravděpodobně správně fungovat. Chcete-li problém opravit, ověřte st
  ávající certifikát služby KDC pomocí programu certutil.exe nebo zapište nový cer
  tifikát služby KDC.
           Došlo k chybové události. ID události: 0xC00110F1
              Čas vygenerování: 10/02/2019   18:20:20
              Řetězec událostí:
              Server WINS nemohl inicializovat zabezpečení pro umožnění operací po
  uze pro čtení.
           Došlo k upozorňovací události. ID události: 0x00002724
              Čas vygenerování: 10/02/2019   18:20:22
              Řetězec událostí:
              Tento počítač má nejméně jednu dynamicky přidělovanou IPv6 adresu. P
  ro zajištění spolehlivé funkčnosti serveru DHCPv6 by měly být používány pouze st
  atické IPv6 adresy.
           Došlo k chybové události. ID události: 0x00000416
              Čas vygenerování: 10/02/2019   18:20:22
              Řetězec událostí:
              Služba DHCP/BINL v místním počítači, který patří do domény xx.loca
  l pro správu systému Windows, zjistila, že nemá oprávnění ke spuštění. Služba za
  stavila operace, které prováděla u klientů. Následují některé možné příčiny toho
  to stavu:
           Došlo k upozorňovací události. ID události: 0x00000090
              Čas vygenerování: 10/02/2019   18:20:36
              Řetězec událostí:
              Bylo zastaveno inzerování služby Systémový čas jako spolehlivého zdr
  oje času.
           Došlo k chybové události. ID události: 0xC0002720
              Čas vygenerování: 10/02/2019   18:21:16
              Řetězec událostí:
              Nastavení oprávnění specifické pro aplikaci neuděluje oprávnění Míst
  ní Spuštění pro serverovou aplikaci COM s identifikátorem CLSID
           Došlo k upozorňovací události. ID události: 0x000003F6
              Čas vygenerování: 10/02/2019   18:21:54
              Řetězec událostí:
              Překlad názvu 110.219.234.185.in-addr.arpa nebyl v požadované době d
  okončen. Žádný z nakonfigurovaných serverů DNS neodpověděl.
           Došlo k upozorňovací události. ID události: 0x000727AA
              Čas vygenerování: 10/02/2019   18:23:22
              Řetězec událostí:
              Službě WinRM se nepodařilo vytvořit následující hlavní názvy služby
  (SPN): WSMAN/xxSERVER.xx.local; WSMAN/xxSERVER.
           ......................... xxSERVER - neúspěšný test SystemLog
        Spouštění testu: VerifyReferences
           ......................... xxSERVER - úspěšný test VerifyReferences


     Spouštění testů oddílů na: ForestDnsZones
        Spouštění testu: CheckSDRefDom
           ......................... ForestDnsZones - úspěšný test CheckSDRefDom
        Spouštění testu: CrossRefValidation
           ......................... ForestDnsZones - úspěšný test
           CrossRefValidation

     Spouštění testů oddílů na: DomainDnsZones
        Spouštění testu: CheckSDRefDom
           ......................... DomainDnsZones - úspěšný test CheckSDRefDom
        Spouštění testu: CrossRefValidation
           ......................... DomainDnsZones - úspěšný test
           CrossRefValidation

     Spouštění testů oddílů na: Schema
        Spouštění testu: CheckSDRefDom
           ......................... Schema - úspěšný test CheckSDRefDom
        Spouštění testu: CrossRefValidation
           ......................... Schema - úspěšný test CrossRefValidation

     Spouštění testů oddílů na: Configuration
        Spouštění testu: CheckSDRefDom
           ......................... Configuration - úspěšný test CheckSDRefDom
        Spouštění testu: CrossRefValidation
           ......................... Configuration - úspěšný test
           CrossRefValidation

     Spouštění testů oddílů na: xx
        Spouštění testu: CheckSDRefDom
           ......................... xx - úspěšný test CheckSDRefDom
        Spouštění testu: CrossRefValidation
           ......................... xx - úspěšný test CrossRefValidation

     Spouštění testů organizace na: xx.local
        Spouštění testu: LocatorCheck
           ......................... xx.local - úspěšný test LocatorCheck
        Spouštění testu: Intersite
           ......................... xx.local - úspěšný test Intersite  WINDOWS 2016 pridavane jako AD do domeny s W2008R2

  Directory Server Diagnosis

  Performing initial setup:
     Trying to find home server...
     Home Server = xxSRV01
     * Identified AD Forest.
     Done gathering initial info.

  Doing initial required tests

     Testing server: Default-First-Site-Name\xxSRV01
        Starting test: Connectivity
           ......................... xxSRV01 passed test Connectivity

  Doing primary tests

     Testing server: Default-First-Site-Name\xxSRV01
        Starting test: Advertising
           Warning: DsGetDcName returned information for \\xxSERVER.xx.local, when we were trying to reach xxSRV01.
           SERVER IS NOT RESPONDING or IS NOT CONSIDERED SUITABLE.
           ......................... xxSRV01 failed test Advertising
        Starting test: FrsEvent
           There are warning or error events within the last 24 hours after the SYSVOL has been shared.  Failing SYSVOL
           replication problems may cause Group Policy problems.
           ......................... xxSRV01 passed test FrsEvent
        Starting test: DFSREvent
           ......................... xxSRV01 passed test DFSREvent
        Starting test: SysVolCheck
           ......................... xxSRV01 passed test SysVolCheck
        Starting test: KccEvent
           ......................... xxSRV01 passed test KccEvent
        Starting test: KnowsOfRoleHolders
           ......................... xxSRV01 passed test KnowsOfRoleHolders
        Starting test: MachineAccount
           ......................... xxSRV01 passed test MachineAccount
        Starting test: NCSecDesc
           ......................... xxSRV01 passed test NCSecDesc
        Starting test: NetLogons
           Unable to connect to the NETLOGON share! (\\xxSRV01\netlogon)
           [xxSRV01] An net use or LsaPolicy operation failed with error 67, Síťový název nelze nalézt..
           ......................... xxSRV01 failed test NetLogons
        Starting test: ObjectsReplicated
           ......................... xxSRV01 passed test ObjectsReplicated
        Starting test: Replications
           ......................... xxSRV01 passed test Replications
        Starting test: RidManager
           ......................... xxSRV01 passed test RidManager
        Starting test: Services
           ......................... xxSRV01 passed test Services
        Starting test: SystemLog
           An error event occurred.  EventID: 0x00002720
              Time Generated: 10/02/2019   18:13:58
              Event String:
              Nastavení oprávnění specifické pro aplikaci neuděluje oprávnění Místní Aktivace pro serverovou aplikaci COM s identifikátorem CLSID
           An error event occurred.  EventID: 0x0000271A
              Time Generated: 10/02/2019   18:14:00
              Event String:
              Server {9BA05972-F6A8-11CF-A442-00A0C90A8F39} se v daném časovém limitu neregistroval u služby DCOM.
           An error event occurred.  EventID: 0x0000271A
              Time Generated: 10/02/2019   18:14:00
              Event String:
              Server {9BA05972-F6A8-11CF-A442-00A0C90A8F39} se v daném časovém limitu neregistroval u služby DCOM.
           An error event occurred.  EventID: 0x0000271A
              Time Generated: 10/02/2019   18:14:01
              Event String:
              Server {9BA05972-F6A8-11CF-A442-00A0C90A8F39} se v daném časovém limitu neregistroval u služby DCOM.
           An error event occurred.  EventID: 0x0000271A
              Time Generated: 10/02/2019   18:14:01
              Event String:
              Server {9BA05972-F6A8-11CF-A442-00A0C90A8F39} se v daném časovém limitu neregistroval u služby DCOM.
           A warning event occurred.  EventID: 0x00001796
              Time Generated: 10/02/2019   18:15:15
              Event String:
              Systém Microsoft Windows Server zjistil, že mezi klienty a tímto serverem je aktuálně používáno ověřování NTLM. K této události dochází jednou při každém spuštění serveru, když klient s tímto serverem poprvé použije ověřování NTLM.
           An error event occurred.  EventID: 0x00002720
              Time Generated: 10/02/2019   18:17:00
              Event String:
              Nastavení oprávnění specifické pro aplikaci neuděluje oprávnění Místní Aktivace pro serverovou aplikaci COM s identifikátorem CLSID
           ......................... xxSRV01 failed test SystemLog
        Starting test: VerifyReferences
           ......................... xxSRV01 passed test VerifyReferences


     Running partition tests on : ForestDnsZones
        Starting test: CheckSDRefDom
           ......................... ForestDnsZones passed test CheckSDRefDom
        Starting test: CrossRefValidation
           ......................... ForestDnsZones passed test CrossRefValidation

     Running partition tests on : DomainDnsZones
        Starting test: CheckSDRefDom
           ......................... DomainDnsZones passed test CheckSDRefDom
        Starting test: CrossRefValidation
           ......................... DomainDnsZones passed test CrossRefValidation

     Running partition tests on : Schema
        Starting test: CheckSDRefDom
           ......................... Schema passed test CheckSDRefDom
        Starting test: CrossRefValidation
           ......................... Schema passed test CrossRefValidation

     Running partition tests on : Configuration
        Starting test: CheckSDRefDom
           ......................... Configuration passed test CheckSDRefDom
        Starting test: CrossRefValidation
           ......................... Configuration passed test CrossRefValidation

     Running partition tests on : xx
        Starting test: CheckSDRefDom
           ......................... xx passed test CheckSDRefDom
        Starting test: CrossRefValidation
           ......................... xx passed test CrossRefValidation

     Running enterprise tests on : xx.local
        Starting test: LocatorCheck
           ......................... xx.local passed test LocatorCheck
        Starting test: Intersite
           ......................... xx.local passed test Intersite

  C:\Windows\System32>

  středa 2. října 2019 17:00
 • A přejít na DFSR jsi nezkoušel? Než se snažit sedlat mrtvého koně . . .

  BB

  středa 2. října 2019 18:40
 • tak nakonec byl problem v puvodnim AD s windows 2008 R2, spustil jsem si jej ve virtualnim prostredi mimo produkcni systém a otestoval dle navodu na http://www.it24x7.net/?p=804 po nastaveni v registrech a restartu  ntfrs se cca po 5 min zacalo sysvol a netlogon synchronizovat do do AD Windows 2016 srv1 a AD Windows 2016 srv2, nicmene doporucuji predem mit vse zazalohovane, treba nekomu pomuze

  J.H.

  středa 2. října 2019 20:36
 • Logicky je nejprve nutne zkontrolovat prvni DC, jetli nema problem - ve tvem pripade oprava FRS. AZ POTOM pridavat dalsi radic.

  Tvuj pripad je pomerne standardni u nasich zakazniku, kteri pouzivaji jediny DC a tak na chybu FRS neprijdou a maji ji tam klidne i nekolik let.

  Bezna situace.

  A jak pise MP: zkus se zamyslet nad prechodem na DFSR, protoze dalsi verze Win uz FRS nepodporuje.

  Mnoho navodu na internetu - napr. http://itsimple.info/?p=1059

  čtvrtek 3. října 2019 6:26