locked
อยากทราบวิธีการแก้ไขปัญหา Error Code 8007003 (Update for Microsoft Office 2013 (KB2768355)64-Bit Edition) RRS feed

 • Frage

 • ขอวิธีการแก้ไขปัญหาเป็น Step-by-Step ด้วยนะครับ 

  ขอบคุณครับ

  Donnerstag, 11. April 2013 02:31

Antworten

 • สวัสดีค่ะ

  ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาด 80070003 ของ Windows Update ขณะตรวจหาการปรับปรุง คุณต้องเอาแฟ้มชั่วคราวที่ Windows ใช้เพื่อระบุการปรับปรุงสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณออก เมื่อต้องการเอาแฟ้มชั่วคราวออก ให้หยุดการทำงานของบริการ Windows Update ลบแฟ้มชั่วคราว เริ่มบริการ Windows Update ใหม่ แล้วลองตรวจหาการปรับปรุงของ Windows อีกครั้ง

  เมื่อต้องการหยุดบริการ Windows Update

  คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลเพื่อให้สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้ 

   • เปิด 'เครื่องมือบริหาร' โดยการคลิกปุ่ม เริ่ม คลิก Control Panelคลิก ระบบและการบำรุงรักษาแล้วคลิก เครื่องมือการดูแลระบบ  
   • คลิกสองครั้งที่ Services  ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน
   • คลิกขวาที่บริการ Windows Update แล้วคลิก หยุด

  เมื่อต้องการลบแฟ้มการปรับปรุงชั่วคราว

  1. เปิด 'คอมพิวเตอร์' โดยการคลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก คอมพิวเตอร์
  2. คลิกสองครั้งที่ฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่องที่มี Windows ติดตั้งอยู่ ซึ่งปกติจะเป็นไดรฟ์ C
  3. คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ Windows แล้วคลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ SoftwareDistribution 
  4. คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ DataStore เพื่อเปิดโฟลเดอร์ แล้วลบแฟ้มและโฟลเดอร์ทั้งหมดในโฟลเดอร์นั้น ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน
  5. คลิกปุ่ม ย้อนกลับ ในโฟลเดอร์ SoftwareDistribution ให้คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ Download  เพื่อเปิดโฟลเดอร์ แล้วลบแฟ้มทั้งหมดในโฟลเดอร์  ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  เมื่อต้องการเริ่มบริการ Windows Update ใหม่

  คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลเพื่อให้สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้

  1. เปิด 'เครื่องมือบริหาร' โดยการคลิกปุ่ม เริ่ม คลิก Control Panelคลิก ระบบและการบำรุงรักษาแล้วคลิก เครื่องมือการดูแลระบบ
    
  2. คลิกสองครั้งที่ Services  ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน
  3. คลิกขวาที่บริการ Windows Update แล้วคลิก เริ่ม

  ถ้าคุณยังคงเห็นข้อผิดพลาดนี้อยู่ ให้ดู ตัวแก้ไขปัญหาอัตโนมัติ บนเว็บไซต์การสนับสนุนของ Microsoft หรือไปที่เว็บไซต์ MicrosoftAnswers สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

  หมายเหตุ

  • การลบแฟ้มการปรับปรุงชั่วคราวจะช่วยแก้ไขปัญหาได้ แต่การดำเนินการนี้จะลบประวัติใน Windows Update ด้วย คุณยังสามารถดูได้ว่ามีการติดตั้งการปรับปรุงใดไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณโดยไปที่ 'การปรับปรุงที่ติดตั้งไว้'

  เมื่อต้องการดูว่ามีการติดตั้งการปรับปรุงใดไว้บนคอมพิวเตอร์

  • เปิด 'การปรับปรุงที่ติดตั้งไว้' โดยการคลิกปุ่ม เริ่ม คลิก Control Panelคลิก โปรแกรมจากนั้นภายใต้ โปรแกรมและคุณลักษณะคลิก ดูโปรแกรมปรับปรุงที่ได้รับการติดตั้ง

  หวังว่าจะพอช่วยได้นะคะ


  Fon Wei
  MSDN Community Support | Feedback to us
  Develop and promote your apps in Windows Store
  Please remember to mark the replies as answers if they help and unmark them if they provide no help.  Freitag, 12. April 2013 02:13
  Moderator