none
בעית התחברות לשרת המרוחק של המחשב המארח RRS feed

  • Frage

  • האתר שלי יושב על שרת של חברת OVH(שרת .net), הכל עבד מקסים עד היום אבל היום כשניסיתי להתחבר לשרת המרוחק הוא שלח לי את השגיאה הבאה:

    "ההפעלה המרוחקת נותקה מאחר שאין שרתי רישוי של שולחן עבודה מרוחק הזמינים כדי לספק רשיון"

    האם מישהו נתקל בשגיאה כזאת?

    • Verschoben Alon Shasha Sonntag, 15. September 2019 08:18
    Sonntag, 1. September 2019 14:00