none
Sterownik woluminu systemu plików WPD

  Question

 • Pendrive mi nie działa, w menadżerze urządzeń przy pendrive jest żółty wykrzyknik i wyskakuje błąd 10. Co robić?
  Thursday, September 26, 2013 7:11 PM

Answers

 • Please select your language from the drop down list at the top of the page to post your question in the language of your choice. The forum you posted in is for English only. If you do not find the desired language, support options for additional international locations can be found by following the link below:
  *
  Proszę wybrać język z listy rozwijanej na górze strony, aby opublikować swoje pytanie w języku wyboru.Forum Ci pisał w jest tylko w języku angielskim. Jeżeli nie możesz znaleźć żądanego języka, obsługuje opcje dodatkowe międzynarodowych miejsc można znaleźć klikając link poniżej:
  *

  Advice offered in good faith. It is your decision to implement same.

  Thursday, September 26, 2013 7:26 PM