none
איך אני אמורה לקבל את ההזמנה שביצעתי RRS feed

כל התגובות

 • את יכולה לנסות לעצור מונית ברחוב ולשאול את הנהג, או לשאול את השאלה בפורום מתאים.

  את נמצאת בפורום Azure and SQL Azure

  האם השאילה קשורה לפורום?

  שלב ראשון בקבלת תשובה זה לדעת היכן לשאול את השאלה :-)

  * אני אחסוך לך לחפש פורום מתאים כאן במערכת מכיוון שאין שום קשר למייקורוספט ובטח שלא לחברי הפורום. אם יש לך בעיה הקשורה בעסקה שביצאת את צריכה לפנות למי שביצעת את העסקה איתו. הוא אמור לספק את התשובות מכיוון שכל עסקה שונה לחלוטין (ישנן עסקאות מוגבלות בזמן, ישנן עסקאות שונות לקהילות שונות, ישנן עדקאות עם התקנה מלאה איש עבודה ברשת בלבד ועוד הרבה אפשרויות)


  signature   Ronen Ariely
   [Personal Site]    [Blog]    [Facebook]    [Linkedin]

  יום רביעי 17 מאי 2017 00:50
  משיב