none
התחברות לAZURE RRS feed

 • שאלה

 • אני מנסה להתחבר לבסיס נתונים וכל פעם אני מקבל שגיאה בשלב של ה Handshake אני מעריך שזה בגלל שאני עובד דרך רשת בית סיפרית

  מה אני יכול לעשות?

  יום חמישי 04 אוגוסט 2016 13:27

כל התגובות

 • אנא צרף את הודעת השגיאה המלאה וכל אינפורמציה שיש לך

  צילום מסך יכול לעזור גם כן אבל את הודעת הדגיאה יש לצרף כטקסט ולא כתמונה כדי שנוכל לחפש עוד חומר במקרה הצורך

  * בינתיים אני ממליץ להפעיל את החיפוש של גוגל במקביל על הודעת השגיאה המלאה


  signature   Ronen Ariely
   [Personal Site]    [Blog]    [Facebook]    [Linkedin]

  יום שני 15 אוגוסט 2016 11:28
  משיב