none
בעית התחברות לשרת המרוחק של המחשב המארח RRS feed

  • 질문

  • האתר שלי יושב על שרת של חברת OVH(שרת .net), הכל עבד מקסים עד היום אבל היום כשניסיתי להתחבר לשרת המרוחק הוא שלח לי את השגיאה הבאה:

    "ההפעלה המרוחקת נותקה מאחר שאין שרתי רישוי של שולחן עבודה מרוחק הזמינים כדי לספק רשיון"

    האם מישהו נתקל בשגיאה כזאת?

    • 이동됨 Alon Shasha 2019년 9월 15일 일요일 오전 8:18
    2019년 9월 1일 일요일 오후 2:00