none
מחיקת תיקיית משתמש RRS feed

  • 질문

  • היי

    מקווה לקבל את המזור כאן: יש לי מחשב חדש שטכנאי התקין לי עליו את מערכת ההפעלה. הוא טעה בשם שלי כשיצר תיקיית משתמש ורציתי לשנות את השם. נעזרתי כאן באיזה מאמר, ניגשתי לרישום וגם לעוד מקום ושיניתי את השם. עכשיו מופיעות לי 2 תיקיות משתמש תחת תיקיית משתמשים- האחת, עם השם הנכון ששיניתי כרגע והשנייה הישנה שתיהן בעלות אותו תוכן. איך אני מוחקת את התיקייה עם השם הלא נכון?


    • 편집됨 Or-ia G 2019년 7월 26일 금요일 오전 6:48
    2019년 7월 26일 금요일 오전 6:46