none
התקנה של WIN7 על מחשב חדש כאשר המחשב הקודם התקלקל RRS feed

  • 질문

  • שלום!

    בעבר רכשתי WIN7 על דיסק והתקנתי אותו על המחשב שברשותי. לצערי המחשב שבק חיים ורכשתי מחשב חדש. ניסיתי להתקין את המוצר על המחשב החדש וקיבלתי התראה שהמספר של המוצר לא תקין! מה עושים?

    תודה רבה!

    2018년 11월 25일 일요일 오후 6:00