none
בעית התחברות לשרת המרוחק של המחשב המארח RRS feed

  • Pergunta

  • האתר שלי יושב על שרת של חברת OVH(שרת .net), הכל עבד מקסים עד היום אבל היום כשניסיתי להתחבר לשרת המרוחק הוא שלח לי את השגיאה הבאה:

    "ההפעלה המרוחקת נותקה מאחר שאין שרתי רישוי של שולחן עבודה מרוחק הזמינים כדי לספק רשיון"

    האם מישהו נתקל בשגיאה כזאת?

    • Movido Alon Shasha domingo, 15 de setembro de 2019 08:18
    domingo, 1 de setembro de 2019 14:00