none
עזרה בכניסה לword RRS feed

  • Pergunta

  • המחשב שלי עבר פרמוט ומחקו לי את כל התוכן שבו.
    לפני 3 חודשיים קניתי מחותם אופיס 2016 וקיבלתי את המספר קוד הארוך הזה שבדר"כ מקבלים.
    בכל אופן עכשיו כשאני מנסה להיכנס חזרה לאופיס ובפרט לword זה רושם לי שהמספר שרשמתי מתאים לאופיס 2016 וזה לא מכניס אותי בכלל..
    מה אני צריכה לעשות ? 
    domingo, 1 de dezembro de 2019 18:08

Todas as Respostas