none
התקנה של WIN7 על מחשב חדש כאשר המחשב הקודם התקלקל RRS feed

  • Pergunta

  • שלום!

    בעבר רכשתי WIN7 על דיסק והתקנתי אותו על המחשב שברשותי. לצערי המחשב שבק חיים ורכשתי מחשב חדש. ניסיתי להתקין את המוצר על המחשב החדש וקיבלתי התראה שהמספר של המוצר לא תקין! מה עושים?

    תודה רבה!

    domingo, 25 de novembro de 2018 18:00