none
ถ้าต้องการ List User MailBox, จำนวน Item ใน Inbox, จำนวน Item ใน Contact RRS feed

  • Întrebare

  • ถ้าต้องการ List User MailBox, จำนวน Item ใน Inbox, จำนวน Item ใน Contact เพื่อตรวจสอบ ที่ Exchange Server ต้องใช้คำสั่งอย่างไรครับ

    คือต้องการเช็ค ที่ Exchange Server ว่ามี User Inbox จำนวนเท่าไร และยัง Active ไหม + มี Folder อะไรบ้าง และ แต่ละ Folder มี Item เท่าไร

    ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ

    ขอบคุณครับ

    vineri, 16 septembrie 2016 11:16

Răspunsuri