none
สิทธิ์ ที่ทำได้มากกว่า domain user RRS feed

 • คำถาม

 • เรียน ทีมงานไมโครซอฟต์

         

   ผมสอบถามปัญหาการให้สิทธิ์ของ Domain user ของ windows server 
  ผมติดปัญหาเกี่ยวการตั้งค่าบางอย่างของตัวprinter ซึ่งจะสามารถแก้ไขค่าได้ต้องเป็นสิทธิ์ Domain admin
  อยากทราบว่ามีสิทธิไหนที่ทำได้บ้างที่ไม่ใช่domain admin เพราะผมต้องเพิ่มสิทธิ์ให้ user


  • แก้ไขโดย It-scb 5 มกราคม 2564 4:00
  5 มกราคม 2564 4:00