none
สอบถามเรื่อง License Windows Server 2012R2 หลุดออกจากเครื่อง Server RRS feed

  • คำถาม

  • สอบถามในส่วนของเรื่อง Windows Server 2012R2 Standard Edition เครื่องพบปัญหา License หลุดออกจากเครื่อง Server อยากจะทราบถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหานี้ ว่ามีเหตุการณ์ไหนบ้างครับ และวิธีแก่ไขระยะยาวจะไม่ให้เกิดสามารถทำได้ยังไงบ้างครับ
    29 กันยายน 2564 9:52