none
Fıfo Maliyet Hesaplama T-Sql (Çözümü) RRS feed

 • Soru

 • Merhaba,

  Fıfo maliyet ile yazmış olduğum bir çözümü sizlerle paylaşıyorum. Çözüm esasında farklı yollar olabilir , belki de ileri seviye bilgisi olan arkadaşlar daha iyisini yazabilir.

  USE TestDB
  
  SET NOCOUNT ON 
  /**********************************************************************************************************************
  Hesaplama Türü : Fifo Maliyet
  Fifo Yöntemi (İlk Giren İlk Çıkar): Fifo değerleme yöntemi, üretime verilecek olan veya satılacak malların stoklara ilk önce giren 
  mallardan olması gerektiği varsayımına dayanır. Stoktaki malların kullanılma sırası ilk alınan mallardan başlanarak sırasyla devam eder.
  Yani stoklara giren malların yine giriş sırasıyla stoktan çıkarlar.
  
  Sorguyu Yazan : VEDAT ÖZER
  
  Tablo İsimleri
  
  Stok Hareketler Tablosu   : STOK_DETAYLI
  Stok Giriş Çıkış Eşlemesi : FIFOESLEME
  Envanter Tablosu          : FIFOENVANTER
  Negatif Bilgiler          : STOKNEGATIF
  
  Stok Negatife düştüğünde maliyet hesabı yapılmıyacak. Eksiğe düştüğü tarihten itibaren aşağıdaki tabloya yazacaz.   
  **********************************************************************************************************************/
  IF (SELECT COUNT(*) FROM dbo.sysobjects WHERE id = OBJECT_ID(N'STOKNEGATIF') AND OBJECTPROPERTY(id,'IsUserTable')=1)>0 BEGIN
  DROP TABLE [dbo].STOKNEGATIF
  END
  CREATE TABLE STOKNEGATIF 
      ([KODU] VARCHAR(150) NOT NULL,
  [ADI] varchar(250) NOT NULL,
  [TARIH] datetime NOT NULL,[AMBAR] varchar(150) NOT NULL,
       [GIRISCIKIS] VARCHAR(150),
  [FISTURU] VARCHAR(200),
  [MIKTAR] FLOAT NOT NULL,
  KALAN DECIMAL(38,2))
  
  CREATE CLUSTERED INDEX TANIMLAMA ON STOKNEGATIF(KODU,AMBAR,TARIH)
  CREATE INDEX DENEME ON STOKNEGATIF(KODU)
  
  /**********************************************************************************************************************
  Maliyet hesaplamaların doğru bir şekilde yapmamız için Giriş ve Çıkış hareketlerin ilişkilendirmemiz lazım.
  Aşağıdaki tabloya giriş ve çıkış bilgilerini yazacaz.
  **********************************************************************************************************************/
  IF (SELECT COUNT(*) FROM dbo.sysobjects WHERE id = OBJECT_ID(N'FIFOESLEME') AND OBJECTPROPERTY(id,'IsUserTable')=1)>0 BEGIN
  DROP TABLE [dbo].FIFOESLEME
  END
  CREATE TABLE [dbo].FIFOESLEME 
               ([KODU] varchar(150),
  [AMBAR] varchar(50),
  GIRISID INT,CIKISID INT,
  MIKTAR FLOAT,
  GIRISFIYAT FLOAT,
               CIKISFIYAT FLOAT,
  ALIMTARIHI DATE,
  SATISTARIHI DATE)
  
  CREATE CLUSTERED INDEX ITANIMLAMADX11 ON FIFOESLEME([KODU],AMBAR,ALIMTARIHI,GIRISID)
  CREATE INDEX KART ON FIFOESLEME([KODU])
  
  /**********************************************************************************************************************
  Ambarlara göre elimizdeki stokğun bilgilerini yazacağımız tabloyu oluşturuyoruz.
  **********************************************************************************************************************/
  IF (SELECT count(*) FROM dbo.sysobjects WHERE id = OBJECT_ID(N'FIFOENVANTER') AND OBJECTPROPERTY(id,'IsUserTable')=1)>0 BEGIN
  DROP TABLE [dbo].FIFOENVANTER
  END
  CREATE TABLE [dbo].FIFOENVANTER 
               ([KODU] varchar(150),[AMBAR] varchar(100),
    GIRISID INT,
    MIKTAR FLOAT,
    GIRISFIYAT FLOAT,
    ALIMTARIHI DATE)
  
  CREATE CLUSTERED INDEX IDX11 ON FIFOENVANTER([KODU],AMBAR,ALIMTARIHI,GIRISID)
  CREATE INDEX DENEME ON FIFOENVANTER([KODU])
  
  /**********************************************************************************************************************
  Aşağıdaki alanlarda maliyet hesabını yapacağımız satırları ekliyoruz.
  **********************************************************************************************************************/
  
  IF (SELECT COUNT(*) FROM sys.tables WHERE name= 'STOK_DETAYLI')>0 BEGIN
  DROP TABLE STOK_DETAYLI
  END
  ;
  CREATE TABLE 
  [dbo].[STOK_DETAYLI](
  [ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
  [KODU] varchar(150) NOT NULL,
  [ADI] varchar(250) NOT NULL,
  [TARIH] datetime NOT NULL,
  [AMBAR] varchar(100) NOT NULL,
  [GIRISCIKIS] VARCHAR(100),
  [FISTURU] VARCHAR(200),
  [MIKTAR] FLOAT NOT NULL,
  [BIRIMFIYAT] FLOAT ,
  [TUTAR] FLOAT,
  [MALIYET] FLOAT) 
  CREATE CLUSTERED INDEX STOK ON [STOK_DETAYLI](KODU,TARIH,AMBAR)
  CREATE INDEX SIRA ON [STOK_DETAYLI](KODU)
  
  INSERT INTO [STOK_DETAYLI]
  
  SELECT 'STOK.001','Deneme Stok','2018-01-01 09:34:00.000','Merkez','GIRIS','Devir','15','1.25','18.75','0' UNION ALL
  SELECT 'STOK.001','Deneme Stok','2018-01-02 09:35:00.000','Merkez','GIRIS','SatınAlma','15','2','30','0' UNION ALL
  SELECT 'STOK.001','Deneme Stok','2018-01-02 09:36:00.000','Merkez','CIKIS','Satış','22','3','66','0' UNION ALL
  SELECT 'STOK.001','Deneme Stok','2018-01-02 09:38:00.000','Merkez','GIRIS','SatınAlma','20','1.75','35','0' UNION ALL
  SELECT 'STOK.001','Deneme Stok','2018-01-03 10:35:00.000','Antalya','GIRIS','SatınAlma','15','2.50','37.50','0' UNION ALL
  SELECT 'STOK.001','Deneme Stok','2018-01-03 10:36:00.000','Antalya','CIKIS','Satış','12','3','36','0' UNION ALL
  SELECT 'STOK.001','Deneme Stok','2018-01-04 11:35:00.000','Merkez','GIRIS','SatınAlma','20','1.75','35','0' UNION ALL
  SELECT 'STOK.001','Deneme Stok','2018-01-04 11:40:00.000','Merkez','CIKIS','Satış','15','3','45','0' UNION ALL
  SELECT 'STOK.001','Deneme Stok','2018-01-05 11:41:00.000','Merkez','GIRIS','SatınAlma','8','2.50','20','0'  UNION ALL
  SELECT 'STOK.002','Deneme','2018-02-01 09:34:00.000','Merkez','GIRIS','Devir','15','1.25','18.75','0' UNION ALL
  SELECT 'STOK.002','Deneme','2018-02-02 09:35:00.000','Merkez','GIRIS','SatınAlma','15','2','30','0' UNION ALL
  SELECT 'STOK.002','Deneme','2018-02-02 09:36:00.000','Merkez','CIKIS','Satış','22','3','66','0' UNION ALL
  SELECT 'STOK.002','Deneme','2018-02-02 09:38:00.000','Merkez','GIRIS','SatınAlma','20','1.75','35','0' UNION ALL
  SELECT 'STOK.002','Deneme','2018-02-03 10:35:00.000','Antalya','GIRIS','SatınAlma','15','2.50','37.50','0' UNION ALL
  SELECT 'STOK.002','Deneme','2018-02-03 10:36:00.000','Antalya','CIKIS','Satış','12','3','36','0' UNION ALL
  SELECT 'STOK.002','Deneme','2018-02-04 11:35:00.000','Merkez','GIRIS','SatınAlma','20','1.75','35','0' UNION ALL
  SELECT 'STOK.002','Deneme','2018-02-04 11:40:00.000','Merkez','CIKIS','Satış','15','3','45','0' UNION ALL
  SELECT 'STOK.002','Deneme','2018-02-05 11:41:00.000','Merkez','GIRIS','SatınAlma','8','2.50','20','0' 
  
  
  /**********************************************************************************************************************
  Artık Gerekli maliyet hesaplamalarına başlıyacağız. Numaralı şekilde gideceğiz
  **********************************************************************************************************************/
  
  /**********************************************************************************************************************
  1) Gerçek tabloda olan bütün verileri Geçiçi tabloya aktarıyoruz.
  ********************************************************************************************************************/
  IF(OBJECT_ID('tempdb..##VERIDATA') IS NOT NULL) BEGIN DROP TABLE ##VERIDATA END
  SELECT *,CAST(0 AS DECIMAL(38,2)) AS KALAN INTO ##VERIDATA 
  FROM [STOK_DETAYLI] WITH(NOLOCK, INDEX(STOK))
  CREATE INDEX STOK ON ##VERIDATA(KODU)
  
  IF(OBJECT_ID('tempdb..##FIFOESLEME') IS NOT NULL) BEGIN DROP TABLE ##FIFOESLEME END
  CREATE TABLE ##FIFOESLEME 
               ([KODU] varchar(150),
    [AMBAR] varchar(50),
    GIRISID INT,
    CIKISID INT,
    MIKTAR FLOAT,
    GIRISFIYAT FLOAT,
                CIKISFIYAT FLOAT,
    ALIMTARIHI DATE,
    SATISTARIHI DATE)
  
  CREATE CLUSTERED INDEX ITANIMLAMADX11 ON ##FIFOESLEME([KODU],AMBAR,ALIMTARIHI,GIRISID)
  CREATE INDEX KART ON ##FIFOESLEME(GIRISID)
  
  /**********************************************************************************************************************
  2) Geçiçi tabloda Yürüyen bakiye işlemini yapıyoruz. Eksi değer veren varmı diye 
  Normal şartlarda 2012 versiyonda Partıtıon By fonksiyonu ile gidilebilir.
  **********************************************************************************************************************/
  DECLARE @STOKKODU VARCHAR(150),@AMBAR VARCHAR(50),@KALAN DECIMAL(38,2)
  SET @STOKKODU = ''
  SET @AMBAR = ''
  SET @KALAN =0
  UPDATE a
  SET @KALAN = KALAN = CASE WHEN GIRISCIKIS ='GIRIS' THEN MIKTAR ELSE -MIKTAR END  + CASE WHEN KODU = @STOKKODU AND  AMBAR = @AMBAR THEN
  @KALAN ELSE 0 END,
  @STOKKODU = KODU,
  @AMBAR =AMBAR
  FROM ##VERIDATA  a WITH (TABLOCKX,INDEX(STOK)) 
  OPTION (MAXDOP 5);
  
  /**********************************************************************************************************************
  3) Döngü ile verileri yazacağımız geçiçi tabloyu oluşturuyoruz.
  **********************************************************************************************************************/
  IF(OBJECT_ID('tempdb..#GECICI') IS NOT NULL) BEGIN DROP TABLE #GECICI END
  CREATE TABLE #GECICI 
               (ID INT,
    TARIH DATETIME,
    [KODU] varchar(150),
    [AMBAR] varchar(50),
    GIRISCIKIS VARCHAR(35),
    BIRIMFIYAT FLOAT,
    MIKTAR DECIMAL(38,2))
  
  CREATE CLUSTERED INDEX SIRALAMA ON #GECICI([KODU],AMBAR,TARIH)
  CREATE INDEX VEDAT ON #GECICI([KODU])
  CREATE INDEX SATIR ON #GECICI(ID) INCLUDE([KODU],AMBAR,TARIH,MIKTAR)
  
  /**********************************************************************************************************************
  4) Negatif olan stokları toplu olarak tabloya aktarıyoruz.
  **********************************************************************************************************************/
  TRUNCATE TABLE STOKNEGATIF
  INSERT INTO STOKNEGATIF
  SELECT KODU,ADI,TARIH,AMBAR,GIRISCIKIS,FISTURU,MIKTAR,KALAN FROM ##VERIDATA
  WHERE KALAN<0
  
  /**********************************************************************************************************************
  5) Malıyet Hesabını yapıyoruz.
  **********************************************************************************************************************/
  
  DECLARE @KODU VARCHAR(150) , @AMBARR VARCHAR(50) 
  DECLARE STOK CURSOR FOR
  SELECT DISTINCT KODU,AMBAR FROM ##VERIDATA
  
  ORDER BY KODU,AMBAR
  
  OPEN STOK
  FETCH NEXT FROM STOK
  INTO @KODU,@AMBAR
  WHILE @@FETCH_STATUS=0
  BEGIN
    
  DELETE #GECICI      WITH(TABLOCK)   WHERE KODU=@KODU AND AMBAR=@AMBAR
  
  IF (SELECT COUNT(*) FROM STOKNEGATIF WITH(NOLOCK,INDEX(DENEME)) WHERE KODU=@KODU AND AMBAR=@AMBAR AND KALAN<0)=0 BEGIN
  
  DECLARE @ID INT,@TARIH DATETIME,@GIRISCIKIS VARCHAR(10),@FISTUR VARCHAR(60),@MIKTAR DECIMAL(38,2),@BIRIMFIYAT DECIMAL(38,2)
  DECLARE @GIRENID INT,@GIRENTARIH DATETIME,@GIRENFISTUR VARCHAR(60),@GIRENMIKTAR DECIMAL(38,2),@GIRENBIRIMFIYAT DECIMAL(38,2)
  DECLARE FIFOMALIYET CURSOR FOR
  SELECT ID,TARIH,GIRISCIKIS,FISTURU,MIKTAR,BIRIMFIYAT FROM ##VERIDATA
  WHERE KODU=@KODU AND AMBAR=@AMBAR
  OPEN FIFOMALIYET
  FETCH NEXT FROM FIFOMALIYET INTO @ID,@TARIH,@GIRISCIKIS,@FISTUR,@MIKTAR,@BIRIMFIYAT
  WHILE @@FETCH_STATUS=0 BEGIN
  
  IF @GIRISCIKIS = 'GIRIS' BEGIN
  INSERT INTO #GECICI
  VALUES(@ID,@TARIH,@KODU,@AMBAR,@GIRISCIKIS,@BIRIMFIYAT,@MIKTAR)
  END
   
    IF @GIRISCIKIS='CIKIS' 
     
      BEGIN
   
  
       WHILE (1=1) 
    
    BEGIN
  
    SELECT TOP 1 @GIRENID=ID,@GIRENTARIH=TARIH,@GIRENMIKTAR=MIKTAR,@GIRENBIRIMFIYAT=BIRIMFIYAT  FROM #GECICI
    WHERE KODU=@KODU AND AMBAR=@AMBAR AND GIRISCIKIS='GIRIS' AND MIKTAR>0
    ORDER BY TARIH ASC
    IF @GIRENMIKTAR>=@MIKTAR  AND @MIKTAR<>0
        BEGIN
    INSERT INTO ##FIFOESLEME (KODU,AMBAR,GIRISID,CIKISID,MIKTAR,GIRISFIYAT,CIKISFIYAT,ALIMTARIHI,SATISTARIHI)
    VALUES(@KODU,@AMBAR,@GIRENID,@ID,@MIKTAR,@GIRENBIRIMFIYAT,@BIRIMFIYAT,@GIRENTARIH,@TARIH)
    UPDATE #GECICI WITH(TABLOCK)  SET MIKTAR = COALESCE(MIKTAR,0) - COALESCE(@MIKTAR,0) WHERE ID=@GIRENID 
    BREAK
        END
    ELSE 
        BEGIN
    INSERT INTO ##FIFOESLEME (KODU,AMBAR,GIRISID,CIKISID,MIKTAR,GIRISFIYAT,CIKISFIYAT,ALIMTARIHI,SATISTARIHI)
    VALUES(@KODU,@AMBAR,@GIRENID,@ID,@GIRENMIKTAR,@GIRENBIRIMFIYAT,@BIRIMFIYAT,@GIRENTARIH,@TARIH)
        UPDATE #GECICI WITH(TABLOCK) SET MIKTAR = COALESCE(MIKTAR,0) - COALESCE(@GIRENMIKTAR,0) WHERE ID=@GIRENID 
    SET @MIKTAR = @MIKTAR - @GIRENMIKTAR
    END
    
  
      
    END
  
                 end
     
  FETCH NEXT FROM FIFOMALIYET INTO @ID,@TARIH,@GIRISCIKIS,@FISTUR,@MIKTAR,@BIRIMFIYAT
     
    END
  
  /**********************************************************************************************************************
  5) Malıyet Hesabını bitti. Elimizde kalan malzemeleri envanter bölümüne aktarıyoruz.
  **********************************************************************************************************************/
              DELETE FIFOENVANTER WITH(TABLOCK)   WHERE KODU=@KODU AND AMBAR=@AMBAR
  INSERT INTO FIFOENVANTER(KODU,AMBAR,GIRISID ,MIKTAR ,GIRISFIYAT,ALIMTARIHI) 
              SELECT KODU,AMBAR,ID ,MIKTAR ,BIRIMFIYAT,TARIH FROM #GECICI WHERE ISNULL(MIKTAR,0)>0 AND GIRISCIKIS='GIRIS'
              AND KODU=@KODU  AND AMBAR=@AMBAR
  
  /**********************************************************************************************************************
  6) Çıkışların maliyetini hesaplaması aşağıdaki şekilde yapılmaktadır. 
  İlk İşlemde  ; (MIKTAR * GIRISFIYAT) TUTAR
  Sonrasında   ; (TUTAR / MIKTAR) 
  **********************************************************************************************************************/
  
  UPDATE V
  SET V.MALIYET=CAST(F.MALIYET  AS decimal(38,8))
  FROM STOK_DETAYLI V 
  LEFT JOIN(
  SELECT CIKISID,AMBAR,KODU,ISNULL(SUM(TUTAR)/NULLIF(SUM(MIKTAR),0),0) MALIYET FROM (
  SELECT CIKISID,AMBAR,KODU,CAST(MIKTAR*GIRISFIYAT AS decimal(38,8))TUTAR,(MIKTAR) AS MIKTAR
  FROM ##FIFOESLEME WHERE KODU=@KODU  AND AMBAR=@AMBAR ) AS  YHP
  GROUP BY CIKISID,KODU,AMBAR
  ) AS F ON F.CIKISID=V.ID
  WHERE GIRISCIKIS='CIKIS' AND V.KODU=@KODU  AND V.AMBAR=@AMBAR
  
  /**********************************************************************************************************************
  7) Geçiçi tabloda olan Giriş ve Çıkış eşleşmelerini gerçek tabloya yazıyoruz.
  **********************************************************************************************************************/
      DELETE FIFOESLEME   WITH(TABLOCK)   WHERE KODU=@KODU AND AMBAR=@AMBAR
  INSERT INTO FIFOESLEME
  SELECT * FROM ##FIFOESLEME WHERE KODU=@KODU AND AMBAR=@AMBAR
  DELETE ##FIFOESLEME   WITH(TABLOCK)   WHERE KODU=@KODU AND AMBAR=@AMBAR
  
  CLOSE FIFOMALIYET
  DEALLOCATE FIFOMALIYET
  
  END
  
  FETCH NEXT FROM STOK INTO @KODU,@AMBAR
  END
  
  CLOSE STOK
  DEALLOCATE STOK
  
  
  SELECT * FROM FIFOENVANTER
  SELECT * FROM FIFOESLEME
  SELECT * FROM STOK_DETAYLI
  
  


  6 Ekim 2019 Pazar 07:18