none
Sanal tablodan verileri sırala alma RRS feed

 • Soru

 • Merhaba Arkadaşlar,

  Aşağıda #TempDT tablosuna doğum tarihine göre insert yapıyorum ve select * from #TempDT yaptığımda tarihe göre insert yaptığım şekilde sıralı gelmiyor karışık geliyor. Tabloya index oluşturdum yanlış mı yaptım bilemiyorum ama bu da işe yaramadı yardımcı olur musunuz.

  IF OBJECT_ID('tempdb..#DempDT') IS NOT NULL DROP TABLE #DempDT;
  
  CREATE TABLE #DempDT
  (
  Ad nvarchar(50), Soyad nvarchar(20), DogumTarihi datetime
  )
  
  CREATE NONCLUSTERED INDEX X_DT ON #DempDT
  (
  	DogumTarihi asc
  )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, SORT_IN_TEMPDB = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF, 
  ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) insert into #DempDT(Ad, Soyad, DogumTarihi) SELECT Ad, Soyad, DogumTarihi FROM isimler order by DogumTarihi asc select * from #DempDT DROP INDEX X_DT ON #DempDT IF OBJECT_ID('tempdb.##DempDT') IS NOT NULL DROP TABLE #DempDT;

  27 Eylül 2019 Cuma 08:38

Yanıtlar

Tüm Yanıtlar