none
איך אני אמורה לקבל את ההזמנה שביצעתי RRS feed

 • 一般討論

 • רכשתי אופיס 2016

  והעיסקה שולמה בסטטוס כתוב העיסקה נשלחה

  מ הכוונה  ואיך אוכל להוריד את התוכנה

  2017年3月15日 上午 06:47

所有回覆

 • את יכולה לנסות לעצור מונית ברחוב ולשאול את הנהג, או לשאול את השאלה בפורום מתאים.

  את נמצאת בפורום Azure and SQL Azure

  האם השאילה קשורה לפורום?

  שלב ראשון בקבלת תשובה זה לדעת היכן לשאול את השאלה :-)

  * אני אחסוך לך לחפש פורום מתאים כאן במערכת מכיוון שאין שום קשר למייקורוספט ובטח שלא לחברי הפורום. אם יש לך בעיה הקשורה בעסקה שביצאת את צריכה לפנות למי שביצעת את העסקה איתו. הוא אמור לספק את התשובות מכיוון שכל עסקה שונה לחלוטין (ישנן עסקאות מוגבלות בזמן, ישנן עסקאות שונות לקהילות שונות, ישנן עדקאות עם התקנה מלאה איש עבודה ברשת בלבד ועוד הרבה אפשרויות)


  signature   Ronen Ariely
   [Personal Site]    [Blog]    [Facebook]    [Linkedin]

  2017年5月17日 上午 12:50
  解答者