none
我登入使用者2時內裡所有(桌面)東西全沒有 RRS feed

 • 问题

 • 我好想知我部機發生佐D咩事
  琴日好地地~岩岩一返到屋企開機~入面全部野無哂~變佐去好似部機岩岩先買既情況~咩無無哂~但係響開始果D程式又響度~
  我之前所有既FILE咩都無哂~
  我部機所有SAVE都無哂~你知唔知發生佐D咩事??
  仲有~我發現我個使用者在我的文件下載入面D野都無哂
  相反我響C/既使用者再禁我果個使用者FILE又搵到

  有D咩方法可以令我呢個使用者係可以變返之前的樣??
  2013年10月16日 11:38

答案